Nieuwjaarsreceptie Oost Gelre

11 januari 2023
Nieuws
zaal nieuwjaarsreceptie

Een volle zaal tijdens de Nieuwjaarsreceptie bij Café Wieggers in Mariënvelde

Na de 2 coronajaren organiseerde de gemeente dit jaar weer een Nieuwjaarsreceptie. De receptie vond plaats op maandag 9 januari bij Café Wieggers in Mariënvelde. De opkomst was groot! Burgemeester Bronsvoort ging in haar toespraak in op de kernkwaliteiten van Oost Gelre: voor elkaar zorgen. Zij sprak ook over haar uitgangspunt dat we de vele problemen in de samenleving alleen sámen kunnen oppakken. “Blijf met elkaar praten en naar elkaar luisteren.”

De nieuwjaarsreceptie is vooral een moment om elkaar te ontmoeten. Om de beste wensen naar elkaar uit te spreken, maar ook om ideeën, plannen en verwachtingen voor het nieuwe jaar met elkaar te delen. Burgemeester Bronsvoort was blij om alle aanwezigen weer ‘in het echt’ te kunnen ontmoeten en toe te spreken. U kunt de toespraak van de burgemeester hier terugkijken.

Hulde aan de vrijwilligers

De burgemeester vertelde dat elke keer weer opvalt dat Oost Gelre zo veel vrijwilligers heeft. En niet alleen voor evenementen, ook voor mantelzorg en als pleegouders. En in de sport. “Ze doen, ze helpen, ze organiseren en ze maken dingen mogelijk. Hieraan herken ik Oost Gelre altijd weer ten voeten uit: zorg en aandacht voor elkaar. Bij alle kleine en grote evenementen die in onze evenementengemeente georganiseerd worden: Een diepe buiging voor alle vrijwilligers!” De aanwezigen ondersteunden dit met een applaus.

Oost Gelre werkt!

Ook ondernemers ontvingen complimenten van de burgemeester en applaus van de aanwezigen. In december is gebleken dat de gemeente Oost Gelre op basis van economische prestaties en groei bijzonder goed scoort en als toplocatie voor industrie wordt aangemerkt. Oost Gelre staat hiermee in Gelderland op de eerste plaats! “Oost Gelre werkt!”, zei de burgemeester, “zegt het voort.”

Opvang vluchtelingen

Voor wat betreft de opvang van vluchtelingen is de verwachting dat de verantwoordelijkheid voor opvang alleen maar groter wordt komend jaar. De gemeente gaat de komende maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vaste opvanglocatie voor statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Drugs Dr’uut!

Daarnaast ging de burgemeester in op de aanpak van criminaliteit in de gemeente. De gemeenteraad heeft ook aandacht gevraagd voor de aanpak van drugsgebruik, met de oproep ‘Drugs Dr’uut’.

Klimaatburgemeesters Oost Gelre

Na de toespraak introduceerde de burgemeester 2 ‘collega’s’: klimaatburgemeesters Benthe Papen en Barend Wassink. In een interview legden zij uit wat ze allemaal doen: als vrijwilligers geven zij gratis advies en inspiratie over klimaatvriendelijk leven. U kunt het interview met de klimaatburgemeesters terugkijken. U kunt de klimaatburgemeesters vragen om mee te denken over klimaatvriendelijke plannen via het mailadres: klimaatburgemeesteroostgelre@gmail.com.