Nieuwe locaties FCCL en SBL

Het college van B&W heeft opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar twee nieuwe locaties voor de huisvesting van de fietscrossclub FCCL en een 7-tal bloemencorsoverenigingen. De twee locaties die nu worden onderzocht zijn het Eschpark in Lichtenvoorde voor de FCCL en de locatie bij de waterzuivering aan de Boschlaan voor de bloemencorsoverenigingen.

De fietscrossclub FCCL en de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) hebben vorig jaar bij de gemeente de wens neergelegd voor een nieuwe locatie voor zowel een fietscrossbaan als een 7-tal hallen voor de bloemencorsoverenigingen. Aanvankelijk was daarvoor een locatie op Flierbeek fase 3 in beeld. Op aandringen van de buurt en de gemeenteraad wordt nu ook gekeken naar afzonderlijke locaties.

Locatiestudie

Daarvoor is een locatiestudie uitgevoerd (zie tabblad ‘Documenten’). Aan de hand van objectieve criteria is een aantal locaties beoordeeld. Dat leverde een top drie op van afzonderlijke locaties. Daarin komen het Eschpark voor de FCCL en de waterzuivering aan de Boschlaan als beste uit de bus. Daarnaast kwam er  één voorkeurslocatie voor gezamenlijke huisvesting (nog steeds Flierbeek fase 3).

Haalbaarheidsonderzoek

We kiezen er nu voor om de twee afzonderlijke locaties verder te onderzoeken op haalbaarheid: het Eschpark voor de FCCL en de omgeving waterzuivering Boschlaan voor de bloemencorsoverenigingen.

Het  is een verdiepend onderzoek met betrekking tot de criteria die hebben geleid tot de locatiekeuze. Maar een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid is uiteraard ook het overleg met de omgeving, met omwonenden, grondeigenaren en omliggende bedrijven.

Informatie

Wie vragen heeft kan die stellen via de mail naar m.krabbenborg@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer 0544-393535.