Nieuw beleid voor ‘wonen in de kap’

30 augustus 2023
Nieuws

Wonen in de kap op de Markt 8 in Groenlo. Foto: Stefan Kok, Gzn architecten.

Steeds vaker krijgen we de vraag om woningen bovenin gebouwen mogelijk te maken. Het gaat dan vooral om woningen op de bovenverdieping van bijvoorbeeld winkels of kantoren in het centrum van Groenlo en Lichtenvoorde. Op dit moment is het onduidelijk wat wel en wat niet mag. Om vragen hierover duidelijk te beantwoorden, hebben we beleid gemaakt. Het beleid ligt vanaf 1 september 2023 6 weken lang ter inzage. 

We bedoelen met ‘wonen in de kap’ zelfstandige woningen direct onder het dak van een gebouw. Dus niet alleen een slaapkamer op de bovenste verdieping, maar een volwaardig huis met woonkamer, keuken, badkamer en minimaal 1 slaapkamer. De zelfstandige woning krijgt dan ook een eigen huisnummer. 

Huidige situatie 

Op dit moment gaan we voorzichtig om met deze vorm van wonen. In een woning is namelijk een minimale hoeveelheid lichtinval nodig. Als er nu woningen onder een dak worden gemaakt, komen er voor de lichtinval openingen in het dak. Bijvoorbeeld voor (dak)ramen of een dakkapel. Hierdoor kan het aanzicht van een gebouw aan de buitenkant erg veranderen. Ook zien we soms een slechtere woonkwaliteit bij deze vorm van wonen. Het gaat om kleine kamers en er is vaak geen buitenruimte. 

Meer duidelijkheid 

Uit de praktijk van de laatste jaren hebben we nu nieuwe regels gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen vóór het indienen van een aanvraag weet wat wel en wat niet mogelijk is.

“We geven initiatiefnemers meer duidelijkheid en bieden meer mogelijkheden. Met dit beleid stimuleren we opnieuw de woningbouw in Oost Gelre. Dit keer om in bestaande panden in de centra van onze twee grotere kernen, woningen toe te voegen”, zo zegt wethouder Ruimtelijke ontwikkeling Jos Hoenderboom. 

Nieuwe regels 

Het wonen in de kap kan alleen onder voorwaarden. We maken onderscheid tussen plannen bij bestaande gebouwen en plannen bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw hebben we duidelijke regels waarbinnen het wonen in de kap mogelijk is. Bij bestaande bouw is het ook afhankelijk van de kap zelf. We willen namelijk geen woningen in zogeheten ‘karakteristieke’ kappen. Dit zijn kappen met cultuurhistorische waarde of een bijzondere architectuur. Onafhankelijk onderzoek toont aan welke kappen karakteristiek zijn in de centra van Groenlo en Lichtenvoorde. Dit onderzoek is onderdeel van het beleid. 

Reageren 

U kunt meedenken over het aangepaste beleid. Het beleid is in te zien vanaf 1 september tot en met 13 oktober 2023. U vindt het beleid op onze website www.oostgelre.nl/bouwen-en-wonen onder het blokje ‘Wonen in de kap’. Daar vindt u ook het rapport over de bijzondere kappen van gebouwen in Lichtenvoorde en Groenlo. U kunt schriftelijk reageren (een zienswijze indienen) op het voorlopige beleid door te mailen naar gemeente@oostgelre.nl.  

Behandeling door het college van B&W 

Na 13 oktober verwerken we de ontvangen reacties. Daarna behandelt het college van B&W het nieuwe beleid en stelt dit wel of niet vast.