traffic iconMobiliteitsupdates 2021

De mobiliteitsupdates geven een update over het verkeer in Groenlo en Lichtenvoorde

Veranderingen in de openbare ruimte of aan wegen hebben invloed op het verkeer. Denk hierbij aan de aanpassing van de N18. Of het samenvoegen van bijvoorbeeld basisscholen. In de mobiliteitsupdates wordt het effect van zulke veranderingen op het verkeer beschreven.

De mobiliteitsupdates zijn geen vervanging van het Integraal Verkeersprogramma 2014-2024

In 2024 wordt het gehele verkeersprogramma voor de gemeente Oost Gelre vernieuwd. Deze mobiliteitsupdates zijn dus een aanvulling op het huidige verkeersprogramma.

De mobiliteitsupdates en oplegnotitie zijn vastgesteld door de gemeenteraad

In 2021 was er de mogelijkheid om op de concepten van de mobiliteitsupdates te reageren door inwoners en andere belanghebbende. Dit heeft gezorgd voor aanpassingen aan de mobiliteitsupdates en een oplegnotitie. In november 2021 zijn deze stukken vastgesteld door de gemeenteraad.

Ook voor de uitvoering van elk project mogelijkheid inspraak

Een veranderende verkeerssituatie kan veel impact hebben voor bewoners, ondernemers of bijvoorbeeld verenigingen. Voor elk project dat we de komende jaren willen uitvoeren, gaan we daarover tijdig in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.