Melding kleine evenementen

Voor kleine evenementen hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet deze wel bij de gemeente melden. Met kleine evenementen bedoelen we evenementen tot maximaal 200 personen. Dit zijn evenementen die nauwelijks overlast veroorzaken voor de omgeving (niet-belastend evenement). Bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten, sponsorloop en rommelmarkt.

Hoe werkt het?

 • Verwacht u meer dan 200 personen tegelijk aanwezig op uw evenement? Dan is er een vergunning nodig. 
 • Meld het evenement tenminste 3 weken voordat het evenement plaatsvindt.
 • Als de melding voldoet aan de voorwaarden, dan laten wij u dat via een brief of e-mail weten.
 • Een melding doen zonder DigiD of eHerkenning? U kunt ook het meldingsformulier kleine evenementen invullen en opsturen naar de gemeente:

Voorwaarden melding kleine evenementen

 1. Er wordt geen geluidshinder voor de omgeving veroorzaakt.
 2. De begin- en eindtijd waarbinnen het evenement moet plaatsvinden is op zondag tot en met donderdag tussen 08.00 en 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur.
 3. Het doorgaande verkeer wordt op hoofdwegen niet gehinderd en er zijn geen ingrijpende verkeersmaatregelen nodig.
 4. Er worden maximaal 200 personen verwacht of de activiteiten passen binnen de gebruiksvoorschriften van een bestaand gebouw.
 5. De toegankelijkheid van het evenemententerrein en aanliggende woningen voor hulpdiensten dient gewaarborgd te zijn. Een vrije doorrijdruimte van 3,5 meter is gewaarborgd.

Wat u verder moet weten

Tips voor tenten

Hieronder staan de richtlijnen voor het in gebruik hebben van een tent (tot maximaal 150 personen) bij (buurt)feestjes. Deze richtlijnen moeten worden nageleefd:

A.    De open ruimte en de omgeving van de tent

 1. De toegang(en) tot het terrein en de tent(en) moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en andere obstakels.
 2. De tent(en) moet(en) voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
 3. De ligging van de tent(en) moet (met inbegrip van eventuele scheerlijnen enzovoort) zo zijn, dat er voldoende ruimte beschikbaar is (minimaal 5 meter) voor een snelle en veilige vluchtroute naar de openbare weg.
 4. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
 5. In de tent moet noodverlichting aanwezig zijn.

B.   Stoffering en versiering

 1. Wanneer er versiering wordt aangebracht, moet tussen het vloeroppervlak en de versiering een vrije hoogte van minimaal 2,50 meter overblijven.
 2. Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of andere brandbare stoffen zijn niet toegestaan.
 3. Lopers, matten en dergelijke die in de vluchtwegen zijn bevestigd, moeten vast aan de vloer (grond) zijn bevestigd.

C.    Verbod voor open vuur

 1. Open vuur in of dichtbij de tent(en) is niet toegestaan.
 2. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.

D.    Blusmiddelen

 1. Op het terrein moet op een goed zichtbare en bereikbare plaats een handbrandblusapparaat (met een inhoud van 6 kg) worden geplaatst.
 2. Bij het gebruik van pannen of toestellen voor bakken en braden op het terrein moet een goed sluitende deksel of een branddeken aanwezig zijn.

E.    Algemeen

 1. Aanwijzingen van de politie, brandweer of handhavers van de gemeente worden direct opgevolgd.

Richtlijnen voor het plaatsen van springkussens

 1. Er is een certificaat van goedkeuring van het springkussen (volgens het Warenwetbesluit attractie-en speeltoestellen).
 2. U zorgt voor toezicht bij het springkussen. Dit om te voorkomen dat er te veel gebruikers op het springkussen spelen.
 3. U houdt rekening met de leeftijdsverdeling van de gebruikers. Kinderen van 4-5 jaar en kinderen van 12-14 jaar oud kunnen meestal niet veilig met elkaar spelen.
 4. U zorgt voor een deugdelijke verankering van het springkussen.

Borden en hekken voor wegafzettingen

Het is mogelijk dat tijdens het evenement een (deel van de) weg afgezet moet worden. De afzettingen daarvoor zijn gratis beschikbaar. Maar u moet ze zelf ophalen, plaatsen en terugbrengen.

De borden en hekken die nodig zijn voor de wegafzetting kunt u ophalen bij het serviceteam van de gemeente. Het adres is Raadhuisstraat 7 in Lichtenvoorde. Dit kan vanaf maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur of tussen 15.30 en 16.00 uur.
Zorg ervoor dat u de bevestigingsmail / brief en uw legitimatiebewijs meeneemt. Op de eerste werkdag na de activiteit brengt u de spullen terug.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Publiek en Bestuur via (0544) 39 35 35.