traffic iconMeer Veilig N18 Zieuwentseweg-Richterslaan

Project N18 - kruisingen Zieuwentseweg-Richterslaan is onderdeel van MeerVeilig3 N18, een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en de gemeente Oost Gelre. MeerVeilig3 N18 zorgt voor een betere veiligheid en doorstroming op de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Het project N18 - kruisingen Zieuwentseweg-Richterslaan draagt hieraan bij door het aantal kruisingen op de N18 te verminderen.

Wat houdt het project in?

We heffen het kruispunt N18-Zieuwentseweg op. Het kruispunt Richterslaan breiden we uit met een aansluiting op de Europaweg en een oversteek voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor blijft de verbinding tussen Lichtenvoorde en Zieuwent, via de aangepaste Europaweg, in stand.

Onder de N18, ter hoogte van de kruising met de Zieuwentseweg wordt een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer aangelegd. Langs de aan te passen parallelweg Europaweg komt een vrijliggend fietspad. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe. 

Met het vaststellen van het bestemmingsplan (6 juli 2021) zijn ook de geluidsmaatregelen voor dit project definitief geworden. Deze betreffen het geheel vervangen van het geluidscherm ten zuiden van de N18 ter hoogte van de Händelstraat en het aanleggen van stiller wegdek op de N18 en op delen van de parallelweg. Bovendien wordt nabij de woning Boschlaan 2 een geluidsmuur geplaatst. 

Nieuwsbrieven

Wilt u de nieuwsbrief N18 ontvangen? Dan kunt u zich (gratis) abonneren.

Formele besluiten

  • Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de overige besluiten hebben ter inzage gelegen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021.
  • Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage in het voorjaar van 2021.
  • Op 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de afsluiting van de Zieuwentse kruising.
  • Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat u verder moet weten

Er zijn twee projecten aan de N18 in onze gemeente die ongeveer gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit zijn twee aparte projecten en zijn in de uitvoering niet afhankelijk van elkaar. Het gaat om:

  • het afsluiten van de kruising N18 – Zieuwentseweg;
  • het sluiten van blinde oversteken en een afslag op het traject Lievelde-Groenlo.

Vragen?

Stuur dan een e-mail aan N18@oostgelre.nl.