Meer Veilig N18 Zieuwentseweg-Richterslaan

De kruising van de N18 met de Zieuwentseweg wordt afgesloten. Onder de N18 komt op deze plek een tunnel voor (brom-)fietsers en voetgangers. De Zieuwentseweg wordt omgelegd naar de kruising van de N18 met de Richterslaan.

Nieuwsbrieven

Wilt u de nieuwsbrief N18 ontvangen? Dan kunt u zich abonneren.

Formele besluiten

  • Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de overige besluiten hebben ter inzage gelegen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021.
  • Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage in het voorjaar van 2021.
  • Op 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de afsluiting van de Zieuwentse kruising.
  • Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat u verder moet weten

Er zijn twee projecten aan de N18 in onze gemeente die ongeveer gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit zijn twee aparte projecten en zijn in de uitvoering niet afhankelijk van elkaar. Het gaat om:

  • het afsluiten van de kruising N18 – Zieuwentseweg;
  • het sluiten van blinde oversteken en een afslag op het traject Lievelde-Groenlo.

Vragen?

Stuur dan een e-mail aan N18@oostgelre.nl.