Meer dan 1000 nieuwe bomen op Laarberg tijdens Boomplantmiddag

14 december 2022
Nieuws

De kinderen van BSO De Muiters in Groenlo en wethouder Arjen Schutten hielpen 12 december groenvoorziener Biljoen en het team van Laarberg met het planten van tientallen bomen op het bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. Laarberg had er een feestje van gemaakt om de aanleg van een grote houtwal te vieren. 

Natuur en bedrijf in balans

Een tijdje geleden zijn bomen verwijderd op Laarberg om de kavels in de uitbreidingsplannen te kunnen realiseren. Ter compensatie daarvan is gestart met de aanleg van een nieuwe houtwal van maar liefst een hectare (2 voetbalvelden) groot, met meer dan duizend bomen en struiken. Dit is tweemaal zoveel als er bomen zijn verwijderd. Directeur Joost Okkema: “Natuur en bedrijf moeten hier in balans blijven. Laarberg ís nu eenmaal een bedrijventerrein, maar wel zo groen en duurzaam mogelijk.” Tussen de bomen komt lage begroeiing, bloemen en gras.

De kou getrotseerd

Om het aanplanten van de nieuwe houtwal te vieren, organiseerde Laarberg op 12 december een boomplantmiddag. Kinderen van Buitenschoolse Opvang De Muiters, wethouder Arjen Schutten en het team van Laarberg waren erbij. Groenvoorziener Biljoen gaf een korte presentatie over de waarde van bomen en hoe ze te planten, waarna de aanwezigen in groepjes een boom plantten. 

Toen de bomen in de grond stonden, kon iedereen zich opwarmen met chocolademelk van Kuster Energy. Daarna gingen de kinderen nog kijken naar de vleermuiswallen en verblijfplaatsen voor marters.

Bedrijvigheid, natuur en recreatie

Wethouder Schutten vond het belangrijk om aanwezig te zijn: “Dit bedrijventerrein draait niet alleen om grote bedrijvigheid, maar ook om lokale ondernemers, duurzaamheid, mens en natuur. Laarberg laat zien dat bedrijvigheid, natuur en recreatie samen kunnen gaan. Dat is ook goed voor alle medewerkers hier; die werken natuurlijk ook liever in het groen.”

Omwonenden betrekken

Team Laarberg vindt het belangrijk om omwonenden te betrekken bij de activiteiten op het bedrijventerrein. Daarom wordt de boomplantmiddag op deze manier gevierd.