Lokaal Leefstijlakkoord: op naar een gelukkig en gezond Oost Gelre

21 juni 2023
Nieuws

Veel mensen en organisaties gaven hun ideeën voor het Lokaal Leefstijlakkoord.

Een gelukkig en gezond Oost Gelre. Dat is het doel van gezondheidsmakelaar Loes Lageschaar. Daarvoor ontwikkelt ze een Lokaal Leefstijlakkoord. Maar dat doet ze niet alleen. Vorige week dinsdag 13 juni organiseerde Loes bij Den Diek in Lichtenvoorde een 1e brainstormbijeenkomst voor mensen en organisaties die zich bezighouden met een gezonde leefstijl of leefomgeving. Zij dachten mee over thema’s zoals een kansrijke start, gezond opgroeien, een gezonde leefomgeving, fitte werknemers en vitaal ouder worden.

Fantastische opkomst bij 1e brainstormbijeenkomst

Het was een zeer geslaagde middag. Loes: “Fantastisch om te zien dat er zo veel mensen en organisaties zijn die een steentje willen bijdragen! Er waren mensen uit verschillende sectoren. Zoals de horeca, verloskundigen, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, jeugdzorg, GGD. In groepen hebben we gebrainstormd over de verschillende uitdagingen die er zijn op het gebied van leefstijl in onze gemeente. Wat is de oorzaak ervan en wat zijn mogelijke oplossingen? Maar ook: wat levert het Oost Gelre op?”

Op 10 oktober is de volgende bijeenkomst

De komende tijd verzamelt en deelt Loes alle inbreng. “Op 10 oktober kijken we tijdens de volgende bijeenkomst samen naar de ontwikkelingen tot dan toe. We gaan verder met het concreet maken van de plannen. En we kijken wat belangrijk is en wat later kan. Een plan ván de gemeenschap vóór de gemeenschap. Met daarin onze ambities en bijbehorende doelen en actiepunten. Zo helpen we allemaal mee om Oost Gelre gelukkiger en gezonder te maken.”

De brainstorm gemist? Niet getreurd!

U bent meer dan welkom om mee te denken en mee te werken. Stuur een mail naar Loes Lageschaar: gezondheidsmakelaar@oostgelre.nl. Zo kan Loes u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het Lokaal Leefstijlakkoord. En kom vooral ook naar de bijeenkomst van 10 oktober. Meer over die bijeenkomst leest u in september in het gemeentenieuws.