Leges rijbewijzen

Overzicht leges
Omschrijving Tarief 2020
Rijbewijs (nationaal)
(1e aanvraag, vernieuwing en categorie-uitbreiding, ook bromfietsrijbewijs)
" 40,65
Omwisseling buitenlands rijbewijs " 40,65
Rijbewijs spoedaanvraag " 74,75
Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) " 41,00