Leges rijbewijzen

Overzicht leges
Omschrijving Tarief 2021
Rijbewijs (nationaal)
(1e aanvraag, vernieuwing en categorie-uitbreiding, ook bromfietsrijbewijs)
" 41,00
Omwisseling buitenlands rijbewijs " 41,00
Rijbewijs spoedaanvraag " 75,10
Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) " 41,00