Leges naturalisatie en optie

Hieronder vindt u een overzicht van de leges voor naturalisatie en voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door Optie.

Overzicht kosten naturalisatie en verkrijgen Nederlandse nationaliteit door Optie
Omschrijving Tarief 2020

Kosten naturalisatie:

   
Naturalisatie: enkelvoudig standaard  " 901,00
Naturalisatie: enkelvoudig verlaagd  " 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk standaard " 1.150,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk verlaagd " 920,00
Meenaturaliserende minderjarige kinderen " 133,00
     

Wanneer recht op verlaagd tarief?
Voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel geldt bij naturalisatie een gereduceerd tarief.

   
     

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door Optie:

   
Enkelvoudige optie " 191,00
Gemeenschappelijke optie * " 326,00 *
Medeopterende minderjarige " 21,00
     
*  Een gemeenschappelijk verzoek betreft: 2 meerderjarigen die tegelijkertijd een verzoek indienen.