education iconLeerplicht, vrijstelling of verlof

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Daarna geldt tot het 18e jaar de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u vrijstelling of (extra) verlof aanvragen en hoeft uw kind niet naar school.

Wat u moet weten

 • In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is voor uw kind. Of omdat uw kind ziek is. Bij de Rijksoverheid leest u in welke gevallen u een beroep op vrijstelling kunt doen. Een beroep op vrijstelling doet u via bovenstaande knoppen op deze pagina.
 • Wilt u extra verlof aanvragen. Bij de Rijksoverheid leest u in welke gevallen u dit kunt aanvragen. Ook leest u daar hoe u extra verlof aanvraagt.

Voorwaarden vrijstelling van inschrijving

Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind

Heeft uw kind psychische klachten, zoals autisme of een depressie? Of is uw kind heel ziek? En kan uw kind daarom niet naar school? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig.

Passende ondersteuning is soms niet mogelijk in de school
Vandaar dat u een beroep op vrijstelling doet. De gemeente en de school/zorginstellingen zorgen dan samen voor een integrale aanpak. Bij het beroep op deze vrijstelling moet een onafhankelijk arts verklaren wat de reden is dat de school en/of een instelling niet bezocht kan worden.
De gemeente vraagt daarom advies aan het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek (basisonderwijs) en Samenwerkingsverband Slinge-Berkel (voorgezet onderwijs). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek zijn een onafhankelijke jeugdarts van de GGD en orthopedagogen uit het onderwijs aanwezig. Zij kijken mee of onderwijs op geen enkele wijze mogelijk is.

Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt

Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een schriftelijke toelichting geven aan de gemeente. Na het indienen van de aanvraag sturen wij u hiervoor een formulier toe.

Uw kind gaat in het buitenland naar school

Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Dan moet u vrijstelling aanvragen voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U moet dan aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat. Het formulier inschrijving buitenland krijgt u na de aanvraag toegestuurd.

 • Voorwaarden acht maanden in het buitenland naar school
  De jongere gaat maximaal acht maanden in het buitenland naar school. Wat moet u doen? 
  - Dien zo spoedig mogelijk (vóór 1 juli ) een beroep op vrijstelling van inschrijving in verband met het volgen van onderwijs in het buitenland in.
  - Lever de verklaring van inschrijving op de school in het buitenland in bij de leerplichtambtenaar.
 • Langer dan acht maanden in het buitenland naar school
  De jongere gaat langer dan acht maanden in het buitenland naar school. Wat moet u doen?
  Als de jongere langer dan acht maanden in het buitenland naar school gaat, gaat de gemeente Oost Gelre ervan uit dat de jongere daar ook woont.
  De jongere moet zich minstens vijf dagen voor vertrek uitschrijven uit de Basisadministratie personen van Oost Gelre. Dit kunt u doen bij het loket Burgerzaken van de gemeente Oost Gelre.

U woont en werkt niet op 1 plek. Werkt u op de kermis of bij het circus?

U leidt een trekkend bestaan. Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bij het beroep dient u bij te voegen een verklaring van trekkend bestaan als kermisexploitant of als circusmedewerker in de maanden maart tot en met oktober waarbij de jongere u vergezelt.

Wat u verder moet weten

U kunt ook gebruik maken van het formulier in pdf voor het beroep op de vrijstelling van de inschrijvingsplicht.

Vragen?

Voor vragen en/of informatie over leer- en kwalificatieplicht kunt u terecht bij de medewerker leerplicht Judith Spekschoor, e-mail: j.spekschoor@oostgelre.nl.  of via telefoonnummer (06) 43 15 26 57.