Afkoppelen: laat het regenwater niet direct het riool inlopen!

Infiltreren is beter; kijk op de afkoppelkaart of dat ook in jouw tuin kan.

Direct naar de afkoppelkaart

Klimaatrobuuste tuinen, de gemeente Oost Gelre ziet het graag. Die tuinen zijn voorzien van veel groen en zo weinig mogelijk complete verhardingen. Ook het behouden van het regenwater op eigen terrein is een belangrijk aspect. Afkoppelen dus, ofwel het regenwater van het riool afhalen. Het is zonde om regenwater rechtstreeks het riool in te laten stromen. Daarmee belast je de verderop gelegen waterzuivering onnodig. Én je bent goed bruikbaar water kwijt.

Onderzoek naar waar afkoppelen mogelijk is in Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre stelt in het kader van de klimaataanpassing eisen aan nieuwe woonhuizen. 40 mm hemelwater moet op eigen terrein opgevangen worden. Maar ook bestaande huizen kunnen meer water in eigen tuin opvangen. Afkoppelen is een goede optie. Dat kunnen inwoners vaak heel goed zelf doen. De meeste tuinen in onze gemeente zijn geschikt om af te koppelen, maar niet allemaal. Daar waar de grond leem- of kleiachtig is, kan het water niet goed wegzakken. Om te kijken waar infiltreren mogelijk is, hebben we de doorlaatbaarheid van de grond te onderzocht. Op basis van de resultaten hebben we een afkoppelkaart gemaakt.

Afkoppelkaart: kleur geeft aan of afkoppelen mogelijk is

Op de afkoppelkaart staan de 8 kernen binnen Oost Gelre afgebeeld. In elke kern kunnen inwoners zien of hun tuin geschikt is om af te koppelen. De afkoppelkaart werkt met 3 kleuren. Die kleuren staan voor de infiltratiemogelijkheid:

  • Groen = Afkoppelen is goed mogelijk.
  • Geel = Er is nader onderzoek nodig.
  • Rood = De grond is niet of nauwelijks geschikt voor infiltratie.

Direct naar de afkoppelkaart

Hoe zit het met afkoppelen in het buitengebied?

In het buitengebied ligt drukriolering. Drukriolering is alleen bedoeld voor afvoer van vuilwater afkomstig van toilet, wasmachine, douche, wasbak en gootsteen in het buitengebied. Dus regenwater wordt niet afgevoerd via de drukriolering. Regenwater blijft in het buitengebied, wordt opgevangen, zakt in de grond of wordt afgevoerd via de sloten. 

Verschillende manieren om water in de grond te laten zakken (infiltreren)

Afkoppelen kan op verschillende manieren:

  • Je kunt het regenwater gewoon de tuin in laten lopen door je regenpijp door te zagen. Hiervoor moet je terrein dus wel geschikt zijn (groen op de afkoppelkaart).
  • Je kunt een regenton onder de regenpijp plaatsen.
  • Je kunt een aantal infiltratiekratten ingraven in de tuin. Daarmee maak je een holle ruimte onder de grond, waarin het (afgekoppelde) regenwater tijdens een regenbui wordt opgevangen. Een infiltratiekrat is omwikkeld met geotextiel. Dat houdt het zand tegen en voorkomt ingroei van wortels. Het water kan er wel doorheen zodat dit kan wegsijpelen in de grond.
  • Je kunt een ondergrondse wateropvangtank plaatsen, waarin je het regenwater opvangt. Dat water kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc of de wasmachine.

Vergroenen dak of meer groen in je tuin

Een andere manier om regenwater op te vangen, is het aanbrengen van groen op het dak. De beplanting vangt het regenwater op, voert het deels vertraagd af en laat de rest verdampen naar de atmosfeer. Een deel van de verharde tuin weer vergroenen is ook zeer effectief (tegel eruit, plantje erin). En kies je toch voor verharding in je tuin? Neem dan in elk geval extra doorlaatbare verharding.

Meer informatie of vragen over afkoppelen?

We vragen inwoners om zoveel mogelijk mee te werken aan de afkoppeling. Want samen moeten we iets doen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. En dat kan vaak op een heel eenvoudige manier. Wil je weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van jouw tuin? Ga naar: www.oostgelre.nl/afkoppelen. En wil je meer tips over een klimaatvriendelijke tuin? Kijk op www.oostgelre.nl/klimaat.

Voor vragen over het afkoppelen kun je contact opnemen met Arjan Spaargaren. Dat kan telefonisch via (0544) 39 39 34 67. Of stuur een e-mail naar a.spaargaren@oostgelre.nl.