Klankbordgroep vluchtelingenopvang

Samenstelling klankbordgroep
Organisatie Aantal afgevaardigden

Protestantse gemeente
Parochie Sint Ludger
Sint Paulusparochie

1 afgevaardigde
Moskee Groenlo 1 afgevaardigde
Zieuwents Belang
Dorpsbelangen Harreveld
Lievelds Belang
Contactgroep Zwolle
Vragenders Belang
Mariënvelds Belang
1 afgevaardigde
Belangenvereniging Groenlo 1 afgevaardigde
Centrumcommissie Lichtenvoorde
Lichtenvoordse Ondernemingsvereniging

1 afgevaardigde
(LOV via Centrumcommissie vertegenwoordigd)

Groenlose Ondernemingsvereniging 1 afgevaardigde
Basisscholen Oost Gelre 1 afgevaardigde
Voortgezet onderwijs Marianum 1 afgevaardigde
Vluchtelingenwerk 1 afgevaardigde
Inwoners Groenlo e.o. 4 afgevaardigden
(vanuit algemene oproep)
Inwoners Lichtenvoorde e.o. 5 afgevaardigden
(vanuit algemene oproep)

Voorgestelde taak klankbordgroep

  1. Deelnemers vanuit maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen hun organisatie;
  2. Inwoners hebben op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep;
  3. De klankbordgroep neemt geen besluiten;
  4. De klankbordgroep adviseert het college van B&W over vluchtelingenopvang m.b.t.:
  1. Proces locatiekeuze (toepassing criteria, proces van weging, locatiekeuze)
  2. Communicatie met inwoners
  3. Draagkracht en draagvlak Oost Gelre voor keuzes van college / raad
  4. Proces van daadwerkelijke opvang en integratie

Bovenstaande taakomschrijving is een eerste uitgangspunt. Uiteraard wordt in de eerste bijeenkomst samen met de leden van de klankbordgroep een definitieve taakomschrijving gemaakt. Aanmelden kan via de mail naar vluchtelingen@oostgelre.nl of telefonisch bij het aanspreekpunt vluchtelingenopvang Brandt Keegstra, (0544) 39 35 52. Bij hem kunt u ook met vragen terecht.

De eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep staat gepland voor maandag 7 maart ’s avonds. In verband met de voortgang loopt de aanmeldingstermijn tot en met woensdag 2 maart.