Kap 176 gemeentelijke bomen, aanplant 300 nieuwe bomen

19 april 2023
Nieuws

In Oost Gelre staan ongeveer 43.000 gemeentelijke bomen. Helaas moeten we dit jaar 176 bomen kappen omdat ze ziek of dood zijn. Dat komt bijvoorbeeld door de droogte van de laatste jaren. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Afgelopen winter hebben we op verschillende plekken 300 nieuwe bomen geplant. En ook voor de 176 bomen die we kappen, planten we zo veel mogelijk bomen terug. Oost Gelre wordt dus weer een stukje groener.

We kappen dit jaar 176 gemeentelijke bomen

Deze zijn heel slecht of dood. Dat blijkt uit de boomveiligheidscontrole van 2022. Natuurlijk houden we onze bomen het hele jaar door goed in de gaten. De te kappen bomen vormen een gevaar voor de omgeving. Of ze kunnen dat de komende tijd worden.

Vergunning / bezwaar / melding

  • Voor de kap van bomen buiten de bebouwde kom hebben we vergunning verleend. Dat geldt ook voor 4 bomen bínnen de bebouwde kom die op de lijst van ‘Bijzondere bomen’ staan. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Dat kan tot 31 mei 2023. Wilt u bezwaar maken? Verderop onder ‘Officiële bekendmakingen en procedures’ leest u hoe u dat moet doen.
  • Voor de andere bomen binnen de bebouwde kom geldt alleen een meldingsplicht. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

Een aantal bomen hebben we al gekapt (noodkap), omdat de situatie gevaarlijk was.

Plattegrond

Een plattegrond met de 176 te kappen bomen vindt u hieronder. Hierop staan ook de 4 te kappen bomen die staan op de lijst van ‘Bijzondere bomen’.

We starten na de kap met de herplant

We planten de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Als dit niet op dezelfde plek kan, zoeken we naar een plek waar dat wel kan.

Heeft u vragen over de procedure? Of over de te kappen bomen?

Neem dan gerust contact op met Marvin Hendriks van de afdeling Ruimte & Economie. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35 of via e-mail: m.hendriks@oostgelre.nl.