Jongerenontmoetingsplekken in Groenlo en Lichtenvoorde

15 december 2023
Nieuws

Het college van B&W heeft besloten om een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Groenlo en in Lichtenvoorde te realiseren. Deze week waren er informatieavonden met omwonenden voor beide locaties. De vergunningsaanvragen zijn inmiddels ingediend en leest u volgende week bij de officiële bekendmakingen op de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids.

Wat is een jongerenontmoetingsplek?

Dit jaar hebben we een onderzoek gehouden onder de jongeren in Oost Gelre. Daaruit bleek dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek in Groenlo en in Lichtenvoorde. Op de foto hiernaast ziet u hoe een JOP eruit ziet.

Informatieavonden met de buurt

Voor de informatieavonden waren omwonenden van beide locaties uitgenodigd. Samen met jongeren, gemeente, jongerenwerk, boa’s en politie gingen zij in gesprek. Dat leidde tot leuke en open gesprekken onderling. Ze hebben samen afspraken gemaakt over het gebruik van de JOP’s. Politie, boa’s en de ambulant jongerenwerker nemen de JOP’s mee in hun straatrondes. Hierdoor is de verwachting eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Locatie Groenlo en Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde komt de JOP aan de Esstraat, in het parkje naast de ijsbaan. De locatie in Groenlo is aan de Parallelweg, naast het busstation. Beide locaties zijn geschikt, omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde woning 100 meter is. Ook is er een verharde weg en is er voldoende straatverlichting.  

Planning en afspraken

De JOP’s blijven voor minimaal 12 maanden staan. We willen ze in de tweede helft van het eerste kwartaal van 2024 plaatsen. Tussentijds evalueren we regelmatig, samen met de jongeren en buurtbewoners, hoe het gaat.

Wat is de procedure?

We hebben de vergunningsaanvragen voor het plaatsen van de JOP’s ingediend. U kunt deze vanaf aankomende week vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Er is een mogelijkheid voor belanghebbenden om hier bezwaar tegen in te dienen.