Producten en diensten voor inwoners

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig.

Echtscheiding inschrijven
U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd.

 

 

De gemeente Oost Gelre werkt met eIDAS formulieren.

Lees meer: eIDAS formulieren

Elektr(on)ische apparaten zijn apparaten die op stroom of batterijen werken.Met wit- en bruingoed bedoelen we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur.Enkele voorbeelden: televisies, wasmachines, koelkasten, computers, boormachines,

De afstamming van een kind, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, is van rechtswege vastgesteld.
Zijn de ouders niet gehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap dan wordt de afstamming van een kind vastgelegd door middel van de erkenning.

 

Lees meer: Erkenning

Met kleine evenementen bedoelen we evenementen tot maximaal 200 personen. Dit zijn evenementen die nauwelijks overlast veroorzaken voor de omgeving (niet-belastend evenement). Bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten, sponsorloop en rommelmarkt.

Met een evenement bedoelen we elke gebeurtenis waarbij publiek welkom is
Wij hebben de evenementen ingedeeld in 3 categorieën:
1. niet belastende evenementen. Deze evenementen noemen we ook: kleine evenementen.
2. belastende evenementen. Deze evenementen noemen we ook: grote evenementen.
3. bijzondere evenementen

Geen evenementen zijn:
bioscoopvoorstellingen
- markten
- kansspelen
- dansen in een hotel, restaurant of café
- betogingen, bijeenkomsten en vergaderingen

 

De aangifte van een geboorte moet u doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboortegemeente. De geboorteaangifte moet binnen 3 dagen na de dag van geboorte plaatsvinden. De dag van geboorte telt dus niet mee voor de aangiftetermijn.

 

Lees meer: Geboorteaangifte

Voor mensen met een handicap zijn speciale parkeervoorzieningen beschikbaar. Dat kan een gehandicaptenparkeerkaart zijn of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Voor mensen met een handicap zijn speciale parkeervoorzieningen beschikbaar. Dat kan een gehandicaptenparkeerkaart zijn of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.