Producten en diensten voor inwoners

Is een dier in nood of gewond, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan het centrale meldpunt 144 Red een dier. Dit meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook kunt u contact opnemen met de

Op deze pagina vindt u informatie over opvang van huisdieren of andere (beschermde) dieren. Maar ook wat u kunt doen als u een gewond of dood dier aantreft of als u een huisdier mist.

 

Lees meer: Dierenopvang

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de  openbare orde te kunnen handhaven. De APV kunt u inzien onder Bestuur en organisatie >> Regelgeving. Artikel 2:57 en volgende gaan over regels ten aanzien van overlast van dieren. Over honden is daarover onder andere het volgende opgenomen.

 

Lees meer: Dierenoverlast

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet u een aanmelding doen bij de gemeente. Op basis van die aanvraag geeft de gemeente wel of geen toestemming voor het starten van het onderzoek en/of de behandeling. 

Lees meer: Dyslexiezorg

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig. U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd.

 

De gemeente Oost Gelre werkt met eIDAS formulieren.

 

Lees meer: eIDAS formulieren

Elektr(on)ische apparaten zijn apparaten die op stroom of batterijen werken. Met wit- en bruingoed bedoelen we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur. Wanneer u nieuwe apparatuur aanschaft kunt u uw oude apparaat inleveren bij uw leverancier.

 

De afstamming van een kind, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, is van rechtswege vastgesteld.
Zijn de ouders niet gehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap dan wordt de afstamming van een kind vastgelegd door middel van de erkenning.

 

Lees meer: Erkenning

Met kleine evenementen bedoelen we evenementen tot maximaal 200 personen. Dit zijn evenementen die nauwelijks overlast veroorzaken voor de omgeving (niet-belastend evenement). Bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten, sponsorloop en rommelmarkt.