Producten en diensten voor inwoners

Op deze pagina vindt u informatie over opvang van huisdieren of andere (beschermde) dieren. Maar ook wat u kunt doen als u een gewond of dood dier aantreft of als u een huisdier mist.

 

Lees meer: Dierenopvang

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de  openbare orde te kunnen handhaven. De APV kunt u inzien onder Bestuur en organisatie >> Regelgeving. Artikel 2:57 en volgende gaan over regels ten aanzien van overlast van dieren. Over honden is daarover onder andere het volgende opgenomen.

 

Lees meer: Dierenoverlast

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig. U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd.

 

De gemeente Oost Gelre werkt met eIDAS formulieren.

 

Lees meer: eIDAS formulieren

Elektr(on)ische apparaten zijn apparaten die op stroom of batterijen werken. Met wit- en bruingoed bedoelen we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur. Wanneer u nieuwe apparatuur aanschaft kunt u uw oude apparaat inleveren bij uw leverancier.

 

De afstamming van een kind, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, is van rechtswege vastgesteld.
Zijn de ouders niet gehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap dan wordt de afstamming van een kind vastgelegd door middel van de erkenning.

 

Lees meer: Erkenning

Met kleine evenementen bedoelen we evenementen tot maximaal 200 personen. Dit zijn evenementen die nauwelijks overlast veroorzaken voor de omgeving (niet-belastend evenement). Bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten, sponsorloop en rommelmarkt.

 

Met een evenement bedoelen we elke gebeurtenis waarbij publiek welkom is
Wij hebben de evenementen ingedeeld in 3 categorieën:
1. niet belastende evenementen. Deze evenementen noemen we ook: kleine evenementen.
2. belastende evenementen. Deze evenementen noemen we ook: grote evenementen.
3. bijzondere evenementen

Geen evenementen zijn:
bioscoopvoorstellingen
- markten
- kansspelen
- dansen in een hotel, restaurant of café
- betogingen, bijeenkomsten en vergaderingen

 

Wilt u uw bedrijf exploiteren? Dan leest u op deze pagina waar u aan moet denken. Exploiteren betekent dat u een ruimte beheert om winst mee te maken.

U heeft een vergunning nodig als u een openbare inrichting of terras wilt exploiteren
Een openbare inrichting is:

  • een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of discotheek;
  • elke andere besloten ruimte waar publiek mag komen eten, drinken of slapen.

Een terras is een buitenruimte van een openbare inrichting. Mensen kunnen er staan of zitten en eten en drinken kopen.