Producten en diensten voor inwoners

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek. Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Lees meer: Bodemonderzoek

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek. Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.

 

Lees meer: Bodemsanering

Als u wilt bouwen of verbouwen kan het zijn dat u rekening moet houden met bepaalde welstandseisen.
In de wet staat dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand. Welke eisen dit zijn, heeft de gemeente vastgesteld in het welstandsbeleid.
De gemeente controleert bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen of u aan de eisen voldoet. Dit is de welstandstoets.

 

Bouwkavels voor particuliere woningbouw zijn percelen grond voor de bouw van een woning. Iedereen kan van de gemeente Oost Gelre bouwrijpe grond kopen om daarop voor zichzelf een woning te bouwen.
Wilt u weten of er nog beschikbare kavels zijn, kijk dat op www.bouweninoostgelre.nl.

 

Lees meer: Bouwkavels

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 

Lees meer: Briefadres

U hebt een bromfietsrijbewijs nodig om op een bromfiets, scooter, speed-pedelec, snorfiets of brommobiel te mogen rijden.

 

Lees meer: Bromfietsrijbewijs

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch.
Kinderen krijgen een BSN bij hun geboorte. 

 

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

 

Lees meer: Collectevergunning

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig.
In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

 

Lees meer: Cremeren

U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.