Producten en diensten voor inwoners

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 

Lees meer: Briefadres

U hebt een bromfietsrijbewijs nodig om op een bromfiets, scooter, speed-pedelec, snorfiets of brommobiel te mogen rijden.

 

Lees meer: Bromfietsrijbewijs

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch.
Kinderen krijgen een BSN bij hun geboorte. 

 

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

 

Lees meer: Collectevergunning

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig.
In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

 

 

Lees meer: Cremeren

U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.

 

Op deze pagina vindt u informatie over opvang van huisdieren of andere (beschermde) dieren. Maar ook wat u kunt doen als u een gewond of dood dier aantreft of als u een huisdier mist.

 

 

Lees meer: Dierenopvang

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de  openbare orde te kunnen handhaven. De APV kunt u inzien onder Bestuur en organisatie >> Regelgeving. Artikel 2:57 en volgende gaan over regels ten aanzien van overlast van dieren. Over honden is daarover onder andere het volgende opgenomen.

 

Lees meer: Dierenoverlast

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.
Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

 

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig.

Echtscheiding inschrijven
U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd.