Producten en diensten voor inwoners

Bestuursrechtelijke handhaving wordt ingezet bij overtreding van bepaalde gemeentelijke regels. Welke regels (=grondslagen) dit zijn, leest u op deze pagina. Daarnaast leggen we uit welke procedure we bij bestuursrechtelijke handhaving volgen, welke soorten bestuursrechtelijke handhaving (=herstelmaatregelen) er zijn, en wat dit voor u betekent.

 

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming. Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

 

Lees meer: Betalingsregeling

Een betoging is een demonstratie of samenkomst met meerdere mensen op een openbare plaats. Het kan gaan om het belijden van godsdienst of levensovertuiging. U hebt toestemming van de gemeente/burgemeester nodig om een betoging/demonstratie te houden.

 

Ontvangt u iemand uit het buitenland die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijft? Dan kan het zijn dat u voor deze persoon een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig heeft.

 

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hier om? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Bewijs van in leven zijn’.
Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Attestatie de vita’.

 

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

 

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslagen gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken tegen:
- De beschikking WOZ-waarde
- De aanslag gemeentebelastingen

 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening of het indienen van een Beroepschrift.

 

De bladeren beginnen weer van de bomen te vallen. Om de overlast van bladval van gemeentebomen zoveel mogelijk te beperken vegen we meer en plaatsen we bladkorven. U kunt de bladkorven dit jaar niet meer zelf aanvragen. Wij starten dit jaar met een pilot en plaatsen op  basis van voorgaande jaren op 45 locaties grotere bladkorven.

 

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek. Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.