Producten en diensten voor inwoners

U kunt bij de gemeente geen aanvraag meer indienen voor een verblijfsvergunning. U dient zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Op deze pagina leest u voor welke zaken u bij het IND-loket moet zijn en waar u moet zijn als het alleen om informatie gaat.

 

Lees meer: Verblijfsvergunning

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar uw woning staat.De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.

 

Een verhuizing geeft u maximaal 28 dagen voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing door aan de gemeente.

 

Lees meer: Verhuizen

Verkeersmaatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren, de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om overlast te voorkomen. De maatregel kan bestaan uit een kleine aanpassing aan de inrichting, maar ook uit het plaatsen van een bord. U kunt een verzoek of melding over een verkeerssituatie aan de gemeente doorgeven.

 

Lees meer: Verkeersmaatregel

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.

 

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

 

In de wijken en buurten is op verschillende plekken openbaar groen aanwezig. De situatie kan zich voordoen dat u van dit openbaar groen gebruik wilt maken of misschien wel wilt en kunt kopen of huren.

 

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan kunt u dat digitaal melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Uw reisdocument wordt direct als vermist geregistreerd en daarmee wordt misbruik en mogelijke identiteitsfraude voorkomen.

 

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een Bezwaarschrift, een Beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening.