Producten en diensten voor inwoners

Uw oude, nog draagbare kleding of textiel kunt u kwijt op verschillende adressen in Oost Gelre. Maar ook via de huis-aan-huis inzameling. U mag hierbij ook kapotte kleding, knuffels, poetsdoeken en zelfs accessoires (mutsen, sjaals, riemen en dergelijke) inleveren.
De huis-aan-huis inzameling is in plastic zakken en maximaal 6 keer per jaar. De inzameling gebeurt door liefdadigheidsinstellingen.
Ook kunt u de kleding op bepaalde adressen brengen.

 

Lees meer: Textiel

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen, het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving.

 

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen tijdens hun verblijf gebruik maken van de voorzieningen in Oost Gelre.

 

Lees meer: Toeristenbelasting

Het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). In Oost Gelre kunt u kiezen door welke ambtenaar u getrouwd wilt worden c.q. uw partnerschap wordt geregistreerd.

 

Lees meer: Trouwambtenaren

In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kiezen: op een zelf gekozen locatie of een al door de gemeente aangewezen locatie.

 

Lees meer: Trouwlocaties

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Wij weten dan welke gegevens op het uittreksel vermeld moeten worden. Ook kan blijken uit uw aanvraag dat u een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft.

 

In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.
Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt.

 

Onder venten wordt verstaan het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen. Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Lees meer: Venten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.
Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.