Producten en diensten voor inwoners

De stookontheffing geeft toestemming tot het verbranden van snoeihout op de aangevraagde plaats buiten de bebouwde kom. Alleen particulieren kunnen een ontheffing voor het stoken van een vuur aanvragen.
Voor het verbranden van snoeihout is een ontheffing nodig. Deze toestemming is nodig omdat het zomaar verbranden van snoeihout tot gevaarlijke situaties kan leiden.

 

Een standplaatsvergunning houdt in het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, van goederen en/of diensten.
Aan de aanvrager wordt vergunning verleend als op de betreffende standplaatsstrook nog ruimte is. De gemeente heeft voor elke kern standplaatsstroken aangewezen.

 

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt dient u een vergunning aan te vragen.Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 

Starters in Oost Gelre kunnen sinds 2007 beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2020 ca. € 300.000.

 

Lees meer: Starterslening

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is. 
Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.

 

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

 

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie. Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.

 

De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wil bijdragen aan meer duidelijkheid over de waarde van het object. Onder andere uw woning of bedrijfspand. De gemeente Oost Gelre moet u inzicht geven in de opbouw van de taxatie. U kunt daarom de gemeente Oost Gelre om een taxatieverslag vragen.

 

Lees meer: Taxatieverslag

Hebt u sociale en/of medische problemen en wilt u uw kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. 

Het plaatsen van een terras valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

 

Lees meer: Terrasvergunning