Producten en diensten voor inwoners

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt dient u een vergunning aan te vragen.Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 

Starters in Oost Gelre kunnen sinds 2007 beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2020 ca. € 300.000.

 

Lees meer: Starterslening

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is. 
Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.

 

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

 

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie. Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.

 

De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wil bijdragen aan meer duidelijkheid over de waarde van het object. Onder andere uw woning of bedrijfspand. De gemeente Oost Gelre moet u inzicht geven in de opbouw van de taxatie. U kunt daarom de gemeente Oost Gelre om een taxatieverslag vragen.

 

Lees meer: Taxatieverslag

Het plaatsen van een terras valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

 

Lees meer: Terrasvergunning

Uw oude, nog draagbare kleding of textiel kunt u kwijt op verschillende adressen in Oost Gelre. Maar ook via de huis-aan-huis inzameling. U mag hierbij ook kapotte kleding, knuffels, poetsdoeken en zelfs accessoires (mutsen, sjaals, riemen en dergelijke) inleveren.
De huis-aan-huis inzameling is in plastic zakken en maximaal 6 keer per jaar. De inzameling gebeurt door liefdadigheidsinstellingen.
Ook kunt u de kleding op bepaalde adressen brengen.

 

Lees meer: Textiel

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 

Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen.