Inwoners tevreden over toerisme en recreatie

22 december 2022
Nieuws

De komst van toeristen naar de gemeente Oost Gelre zorgt voor meer levendigheid en reuring. En dat heeft een positieve impact op de lokale economie zoals een toename van het aantal banen, het in stand houden van voorzieningen en een toename van winkel- en horecagelegenheden. Al met al geeft dit de inwoners een trots gevoel. Dit blijkt uit een onderzoek onder de inwoners van Oost Gelre. Niet alles wordt als positief ervaren. Een klein deel van de inwoners ervaart ook de nadelen: toerisme en recreatie verstoren de rust in de natuur, zorgen voor parkeerproblemen en er wordt vaak zwerfafval in de straat achtergelaten.

Over het algemeen vindt men dat het toerisme nog meer gestimuleerd mag worden. De indruk is dat meer toerisme niet leidt tot meer wrijving tussen bezoekers en inwoners. Aan de andere kant is het ook weer niet zo, dat meer toerisme bijdraagt aan meer onderlinge verbondenheid of mogelijkheden om actief te zijn voor de gemeenschap.

Meedenken en meebeslissen

Er is vertrouwen dat de gemeente het toerisme zal sturen op een schaal die bij Oost Gelre past. Daarbij zou het fijn zijn als inwoners meer betrokken worden bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Want dat kan beter, vindt een derde van de ondervraagden. Wethouder Arjen Schutten: “Dankzij dit onderzoek krijgen we een beter inzicht. Want uiteindelijk willen we twee dingen bevorderen: het goede gevoel bij onze inwoners én de tevredenheid bij onze toeristen. Dat lijkt me een mooie uitdaging.”

Jaarlijks een vervolgonderzoek

Dit onderzoek is een zogenoemde nulmeting. Het is de bedoeling dat we dit onderzoek over een bepaalde tijd gaan herhalen. Op die manier kunnen we zien of de balans tussen positieve en negatieve beleving van toerisme en recreatie goed afgestemd blijft.