Inwerkingtreding Instructie voor de medewerker leerplicht van Oost Gelre 2020

Op 14 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de ‘Instructie voor de medewerker leerplicht van Oost Gelre 2020’ vastgesteld.  Dit model vervangt de ‘oude’ Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar  Gemeente Oost Gelre 2014’.

In de Instructie is een gewenste werkwijze voor het toezicht - op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten - zo duidelijk mogelijk vastgelegd. En toegesneden op de situatie in de gemeente Oost Gelre.

Lees hier de volledige Instructie voor de medewerker leerplicht van Oost Gelre 2020