Inwerkingtreding Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar

Op 9 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre besloten om de ‘Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar  Gemeente Oost Gelre 2014 ’ vast te stellen.  Dit model vervangt de ‘oude’ Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar  Gemeente Oost Gelre 2008’.

In de ambtsinstructie is een gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht - op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten - zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de gemeente Oost Gelre, vastgelegd.

De volledige ambtsinstructie leest u in het pdf hieronder.

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Oost Gelre 2014 (pdf - 966 kB)