Integraal Kindcentrum Karel Doormanstraat Groenlo

28 september 2022
Nieuws
Basisschool Willibrordus Groenlo

Omdat er in Groenlo sprake is van terugloop van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, is besloten om het aantal basisschoollocaties terug te brengen van vijf naar drie. De school aan de Karel Doormanstraat is één van de drie locaties. Op deze locatie zal een Integraal Kindcentrum (IKC) gevestigd worden. Hiervoor gaan we de bestaande school slopen en wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. Het project omvat de huisvesting voor basisschool St. Willibrordus, inclusief gymzaal, met daarbij ook ruimte voor kinderopvang, voorschoolse educatie en een vakantieopvang. De buitenruimte wordt ook opnieuw ingericht.

Bestemmingsplan herzien

Om de realisatie van een IKC op deze locatie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Dit proces is nu gestart. Het bestemmingsplan geeft aan wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn op deze locatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 30 september tot en met 10 november 2022. Het plan kan worden ingezien op ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.BPGRO509-OW01. Ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt in deze periode ter inzage. Dit beeldkwaliteitsplan geeft kaders voor het ontwerp van de bebouwing en de buitenruimte.

Reageren

Iedereen kan binnen deze termijn reageren op het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad van Oost Gelre (‘een zienswijze indienen’). Hoe dat werkt ziet u bij Bekendmakingen. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wel of niet vast te stellen.

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Omgeving van de gemeente Oost Gelre, via (0544) 39 35 35.