Inkomensnorm meedoenregeling voor kinderen verhoogd

06 september 2023
Nieuws

Heeft u een of meerdere kinderen én een laag inkomen? Dan valt het niet mee om uw kind(eren) overal aan mee te laten doen. Begin juli heeft de gemeenteraad de inkomensnorm voor de meedoenregeling voor kinderen verhoogd naar 130% van het bijstandsniveau. Dit betekent dat meer kinderen in Oost Gelre nu in aanmerking komen voor deze regeling.  

Wat is de meedoenregeling voor kinderen?  

Sommige basisvoorzieningen en activiteiten moeten voor iedereen, dus ook voor kinderen, beschikbaar zijn. Met de meedoenregeling voor kinderen krijgt u per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. 

Komt u in aanmerking? 

Of u in aanmerking komt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. De netto inkomensnormen zijn:  

Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.581,61  
Samenwonend                              € 2.259,43 

Het gaat hier echt om inkomen uit loon of uitkering. Het kindgebonden budget telt bijvoorbeeld niet mee als loon.   

Twijfelt u of u in aanmerking komt?  

Neem dan contact op met Fijnder. U kunt telefonisch contact opnemen via (0544) 47 42 00 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@fijnder.nl.  

Hoe hoog is de bijdrage van de meedoenregeling voor kinderen?  

De meedoenregeling bestaat uit drie verschillende bijdragen.  

1. Sociale, culturele en sportieve activiteiten  

Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub.  

  • Maximaal € 350 per kind tot 18 jaar (inclusief schoolkosten voor de basisschool en het vervolgonderwijs. Denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten van een schoolreis of schoolkamp, of de kosten voor een schooltas).  

2. Zwemdiploma

  • Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, wordt het volledige bedrag voor het behalen van zwemdiploma A vergoed.

3. Computer

  • Maximaal € 500 per 5 jaar voor één computer voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de regeling ook op de site van Fijnder