Informatieavond over drugs en alcohol

21 juni 2023
Nieuws

Donderdag 29 juni vindt in Lichtenvoorde een informatieavond plaats over drugs en alcohol. Deze is bedoeld om ouders, opvoeders en jeugdleiders bewust te maken van de problemen over drugs en alcohol onder jongeren. De gemeente Oost Gelre, Longa ‘30 en Mazzel jongerenwerk organiseren deze avond. Armida Panka, adviseur preventie bij Iriszorg, verzorgt de inhoud van deze informatieavonden.

Zorgen over toenemend drugsgebruik onder jongeren

Er komen veel signalen binnen, ook via de netwerkpartners: het toenemend drugsgebruik onder jongeren is zorgelijk. De komende jaren zetten we daarom extra in op het voorkomen en verminderen van middelengebruik.

Ook rol voor (sport)verenigingen bij preventie en signalering

In opdracht van de gemeente doet Mazzel jongerenwerk binnen Marianum veel aan drugs- en alcoholpreventie. Maar ook sportverenigingen kunnen daarbij een waardevolle rol spelen. Veel jongeren zijn lid van een sportvereniging. En ouders/verzorgers zijn daar vaak nauw bij betrokken. Daarom organiseren we speciaal voor (sport)verenigingen, jeugdleiders en ouders deze informatieavond.

Onderwerpen die op de informatieavonden aan de orde komen zijn:

  • Welke soorten drugs zijn er, en hoe herken ik ze?
  • Waaraan kan ik zien dat jongeren gebruiken?
  • Hoe gaan we hier als (sport)vereniging mee om?
  • Waar kunnen we met signalen naartoe?

Aanmelden

Een goede opkomst tijdens deze informatieavonden is belangrijk. Aanmelden kan tot 26 juni via het aanmeldingsformulier. Ga daarvoor naar https://bit.ly/drugsenalcohol.