Incidentele en collectieve festiviteiten

Bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Dit ter voorkoming van geluidhinder. De regels bieden ruimte om jaarlijks een aantal keer meer geluid te produceren dan normaal. Hierbij valt te denken aan een festiviteit met livemuziek in een horecagelegenheid. De Algemene Plaatselijke Verordening (artikelen 4:2 en 4:3) beschrijft de situatie welke geluidsregels gelden tijdens  bijzondere activiteiten, de zogenaamde incidentele en collectieve festiviteiten.

Incidentele festiviteiten

Een incidentele festiviteit is een bijzondere activiteit die voor elk bedrijf afzonderlijk geldt. Te denken valt aan een optreden met livemuziek in een café.  Elk bedrijf mag jaarlijks maximaal 12 keer van deze regeling gebruik maken. Als een bedrijf meer wil dan moeten er akoestische maatregelen worden getroffen.  Dit wordt ook wel de 12-dagenregeling genoemd. Bedrijven moeten dit 2 weken vooraf schriftelijk melden door dit formulier in te vullen:

PDFMeldingsformulier incidentele festiviteiten.pdf (496 kB)

Collectieve festiviteiten

Collectieve festiviteiten zijn activiteiten die in meerdere horecabedrijven tegelijk plaatsvinden.  Als deze doordeweeks plaatsvinden dan moeten zij uiterlijk om 24.00 uur zijn beëindigd. In het weekend geldt een eindtijd van 01.00 uur. Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A) zijn op de dichtstbijzijnde woning.

Jaarlijks stelt de gemeente de collectieve festiviteiten vast. Er zijn collectieve festiviteiten die voor de hele gemeente gelden en er zijn festiviteiten die voor een bepaalde kern gelden. Gelet op het bijzondere karakter van de jaarwisseling is bepaald dat er dan andere regels gelden. Er geldt dan de hele nacht een geluidsnorm van 60 dB(A). Voor 2019 zijn de volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

Gemeente Oost Gelre

 • Jaarwisseling/ oud en nieuw
 • Nieuwjaarsdag
 • Koningsnacht
 • Koningsdag

Kern Harreveld

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Groenlo

 • Carnaval
 • Dweilorkestendag
 • Augustuskermis
 • Jazz Veste Val
 • Slag om Grolle

Kern Mariënvelde

 • Kermis

Kern Lievelde

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Lichtenvoorde

 • Zomermarkt
 • Kermis
 • Keifestival
 • Let it snow

Kern Vragender

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Zieuwent

 • Kermis

Toezicht en handhaving

Medewerkers van de Omgevingsdienst Achterhoek zien toe op de naleving van geluidsregels. Dat doen zij onder andere door het uitvoeren van geluidmetingen. De politie handhaaft de openbare orde en ziet er onder meer op toe dat de sluitingstijden voor horecabedrijven worden nageleefd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over toezicht en handhaving? Neem dan contact op met Marcel Reintjes, medewerker afdeling Omgeving tel. (0544) 39 35 06. Wilt u een klacht indienen over geluidsoverlast? Dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar provincie@gelderland.nl