Huisvesting nieuwkomers

Elke gemeente, dus ook Oost Gelre, neemt nieuwkomers op, ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Nieuwkomers hebben de asielprocedure doorlopen. Ze hebben recht op woonruimte en mogen bijvoorbeeld ook werken. Elk jaar krijgt Oost Gelre een aantal nieuwkomers toegewezen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting voor een periode van tenminste 5 jaar.

Tot voor kort werden voor de huisvesting de huurwoningen van woningcorporaties gebruikt. Maar daarmee redden we het nu niet meer. In 2016 moeten we 91 nieuwkomers huisvesten. 

Het huisvesten van vergunninghouders creëert weer ruimte in de azc’s en is dus een belangrijk onderdeel van de oplossing van het landelijk probleem van opvang van vluchtelingen. Het zorgt voor doorstroming.

Daarom kijken we voor de huisvesting van nieuwkomers niet alleen naar de huurwoningen van woningcorporaties, maar ook naar het eigen vastgoed van de gemeente en naar aanbiedingen van particuliere pandeigenaren.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt opvang vluchtelingen van de gemeente:

Brandt Keegstra
Afdeling Communicatie

Bezoekadres
Varsseveldseweg 2 
7131 BJ Lichtenvoorde
Postbusadres
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoon (doorkies)
(0544) 39 35 52
E-mail
vluchtelingen@oostgelre.nl