Hoe veilig is de gemeente Oost Gelre?

08 augustus 2023
Nieuws

Vanaf 8 augustus doet de gemeente Oost Gelre voor het eerst mee aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van de gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en landelijk niveau uitgevoerd. Ruim 300 gemeenten doen mee. Het CBS selecteerde hiervoor 2.141 inwoners uit Oost Gelre. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.

Hebben inwoners van Oost Gelre last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er ingebroken? Dit zijn enkele vragen die inwoners tijdens de Veiligheidsmonitor kunnen verwachten.

Wat doen we met de resultaten?

De gemeente gebruikt de resultaten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. De resultaten verwachten we in maart 2024.

Belangrijk wat inwoners vinden

Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Heeft u een uitnodiging gekregen, doe dan vooral mee aan dit onderzoek. We vinden het belangrijk dat iedereen in Oost Gelre veilig en plezierig kan wonen en werken. Een leefbare buurt maak je samen. Daarom horen we graag hoe onze inwoners dit ervaren. Die informatie helpt ons om het beleid beter af te stemmen op de wensen en ervaringen die leven. Maar dit heeft alleen zin als zo veel mogelijk inwoners meedoen.”

Uitnodiging per post

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de afgelopen jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.