default iconHet tellen van de stemmen

De stembureaus sluiten woensdagavond 15 maart om 21.00 uur. De stembureauleden starten dan met het tellen van de stemmen. Op ieder stembureau wordt geteld. Omdat het dubbele verkiezingen zijn, worden er extra tellers ingezet. Deze tellingen zijn openbaar. U mag ze bijwonen.

De stembureaus tellen alleen op lijstniveau, dat wil zeggen dat zij de stembiljetten per partij sorteren en tellen, maar niet per kandidaat.

Er is die avond een voorlopige uitslag op lijstniveau bekend. Die publiceren wij op de website.

Centrale telling op donderdag 16 maart vanaf 08.30 uur in het gemeentehuis

Het gemeentelijk stembureau van de gemeente Oost Gelre dat voor deze verkiezingen is ingesteld, houdt een openbare zitting. Deze begint donderdag 16 maart om 08.30 uur in de Ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar. Tijdens deze zitting worden alle uitgebrachte stemmen centraal geteld. Na afloop ligt er dan een verkiezingsuitslag, die wij direct op de website publiceren.

Fout telling verkiezingen melden

Melding mogelijke fout telling Provinciale Statenverkiezingen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. De zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Arnhem is op donderdag 23 maart om 10.00 uur in het Provinciehuis te Arnhem. Uw melding moet vóór dinsdag 21 maart om 10.00 uur zijn ontvangen.

Alle overige informatie en het meldingsformulier kunt u vinden op Een fout bij de Provinciale Statenverkiezingen melden - Gemeente Arnhem

Vermoeden van een fout bij de waterschapsverkiezingen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt bij de waterschapsverkiezingen. Dan meldt u dat bij het Waterschap Rijn en IJssel:

Een fout melden bij het Waterschap Rijn en IJssel: https://www.wrij.nl/meldingverkiezinge