Heeft u een mooi initiatief op het gebied van bewegen, ontmoeten en spelen?

07 februari 2024
Nieuws

Kom in aanmerking voor subsidie bij een initiatief op het gebied van bewegen, ontmoeten en spelen.

In 2022 is de visie op bewegen, ontmoeten en spelen (BOS) in de openbare ruimte vastgesteld. Een werkgroep is aan de slag gegaan met de uitwerking van de visie. Hiervoor is een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. Het doel hiervan is het ondersteunen van initiatieven en het stimuleren van bewegen, ontmoeten en spelen in de openbare ruimte in Oost Gelre.  

Het kan gaan om ideeën voor speelvoorzieningen, speelaanleidingen, maar ook om activiteiten in de openbare ruimte. Als het initiatief aansluit bij de visie, komt het in aanmerking.  

Goed om te weten 

  • U moet de aanvraag voor 1 maart indienen 
  • De uitvoering van het project vindt uiterlijk 31 december 2024 plaats 
  • U kunt per project maximaal € 5.000,- aanvragen 
  • Er is in totaal € 30.000,- subsidie beschikbaar  

Wij vragen om: 

  • Een projectplan met toelichting 
  • Een begroting met toelichting 
  • Het subsidiebedrag dat u nodig heeft (met een maximum van € 5.000,-) 

Hoe dient u een aanvraag in? 

  • Dit kan door te mailen naar: gemeente@oostgelre.nl o.v.v. Subsidieaanvraag BOS 
  • Of via de post: Gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde o.v.v. Subsidieaanvraag BOS 

Procedure 

Na vrijdag 1 maart beoordelen we alle ingediende plannen. Dat doen wij door middel van criteria. Deze zijn terug te vinden in de Tijdelijke subsidieregeling BOS plekken. Die regeling is te vinden via: lokale regelgeving overheid. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Peter Ballast via p.ballast@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.