Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft op 25 november 2013 het Handhavingsprotocol
Drank- en Horecawet vastgesteld. Hierin staat opgenomen hoe de diverse bepalingen uit de Drank- en Horecawet en de Drank- en Horecaverordening door de gemeente worden gehandhaafd. De hoogte van de boetes is landelijk bepaald en staat opgenomen in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. Het Besluit kent, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de vraag of de overtreder een kleine ondernemer (minder dan 50 werknemers) dan wel een grote ondernemer is, zes boete categorieën.

Het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet kunt u via deze link inzien.

Het Handhavingsprotocol van de gemeente is in werking getreden op 1 januari 2014 en kunt u hier inzien.

PDFHandhavingsprotocol Drank- en Horecawet.pdf (247 kB)