Gemeenteraad neemt in september een besluit over Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre

23 augustus 2023
Nieuws

De ontwerp-omgevingsvisie heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Hierop hebben we 11 zienswijzen ontvangen. Het college van B&W legt de aangepaste ‘Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre’ voor aan de gemeenteraad tijdens de vergadering op 19 september 2023.

De Omgevingsvisie is van ons samen

We hebben uitvoerig gesproken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes. Dit ging over belangrijke thema’s, zoals werken, wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het buitengebied. De opbrengsten van al die gesprekken zijn verwerkt in de Omgevingsvisie.

Koers naar de toekomst

Wethouder Jos Hoenderboom: “In de Omgevingsvisie beschrijven wij hoe we kijken naar de ontwikkeling van de gemeente richting 2040. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving komt voorbij. Bijvoorbeeld verkeer, gezondheid, wonen, sport, onderwijs en landschap. Wat zijn de kansen en uitdagingen en hoe gaan we daarmee om? De Omgevingsvisie is onze koers naar de toekomst. Het is ook een uitnodiging aan onze inwoners, ondernemers en andere partners om vanuit deze visie samen de komende jaren verder te ontwikkelen en te bouwen aan onze mooie gemeente.”

Lees de Omgevingsvisie op onze website

Kijk hiervoor op www.oostgelre.nl/omgevingsvisie. De commissievergadering van de gemeenteraad is op 5 september en de raadsvergadering op 19 september. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in het Stadhuis in Groenlo. U kunt de vergaderingen ook online volgen via www.oostgelre.nl.