Gemeentelijke belastingen 2023

22 februari 2023
Nieuws

Rond donderdag 23 februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentebelastingen. Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld? Dan ontvangt u het in uw digitale berichtenbox. Op het aanslagbiljet ziet u welke belastingen u moet betalen. Ook leest u wanneer u moet betalen. Heeft u een eigen woning of bijvoorbeeld een bedrijfspand? Dan leest u ook de vastgestelde WOZ-waarde.

Soorten gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (alleen voor hondenbezitters)

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of ‘niet-woning’. Een ‘niet-woning’ is bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, of een stuk grond. We gaan uit van de waarde op 1 januari van het vorige jaar, dus van 2022. In het kader leest u meer over de WOZ-waarde.

Is de WOZ-waarde volgens u te hoog? Neem contact met ons op. Bel eerst naar (0544) 39 35 60. Of stuur een mail naar belastingen@oostgelre.nl. Vaak kunnen we u al meteen helpen. Wij willen net als u dat alles klopt. Bij vragen over de WOZ-waarde zijn onze taxateurs altijd bereid om bij u langs te komen en uitleg te geven. En is de waarde te hoog? Dan passen we dat aan.

Bekijk de animatie 

Wilt u toch bezwaar maken? Doe dat rechtstreeks via de gemeente

U heeft hier geen bureau voor nodig. Zelf doen is eenvoudig, gratis, sneller en persoonlijker. En u hebt net zoveel kans tot het verlagen van uw WOZ-waarde. Via bureaus duurt het langer. En deze bureaus sturen een hoge rekening naar de gemeente als het bezwaar wordt toegekend. Uiteindelijk betalen we deze kosten met z’n allen. Maakt u rechtstreeks bezwaar bij de gemeente? Dan is het gratis. Bezwaar maken kan tot en met 6 april 2023.

Bezwaar maken kan makkelijk en snel via www.oostgelre.nl/belastingen

Ook als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag zelf, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent, of de genoemde bedragen kloppen volgens u niet, is zelf bezwaar maken eenvoudig.

Let op: als u bezwaar maakt, moet u de aanslag op tijd betalen. Als we uw bezwaar toekennen, betalen wij terug wat u te veel heeft betaald.

Heeft u nog vragen?

Wat is WOZ-waarde?

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van een object. Dit is een ‘woning’ of ‘niet-woning’. Een ‘niet-woning’ is bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, of een stuk grond. De WOZ-waarde bepaalt hoeveel u aan de gemeente betaalt voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

Vergelijking met dezelfde soort woningen

Voor de WOZ-waarde van woningen gaan we uit van de marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. Dus op 1 januari 2022. Dit heet de waardepeildatum. We kijken naar verkoopprijzen van dezelfde soort woningen die rond 1 januari 2022 zijn verkocht. Daarbij houden we rekening met verschillen zoals het bouwjaar of bijgebouwen.

Stijgende WOZ-waarde in 2023

Het kan zijn dat de WOZ-waarde van uw woning in 2023 hoger is dan vorig jaar. Op de waardepeildatum (januari 2022) was de woningmarkt oververhit, de hypotheekrente laag en waren de huizenprijzen erg hoog. Dat ziet u terug in de nieuwe WOZ-waarde. De prijzen van huizen stijgen nu minder hard of dalen zelfs. Maar dit ziet u pas terug in de WOZ-waarde voor belastingjaar 2024.

2023: hogere WOZ-waarde, lager OZB-tarief

De totale OZB-opbrengst moet ieder jaar ongeveer gelijk zijn. Daarom past de gemeenteraad ieder jaar het OZB-tarief aan. Bij dalende WOZ-waarden wordt het tarief verhoogd. En zoals nu, bij stijgende WOZ-waarden, wordt het OZB-tarief verlaagd. Van 0,133% in 2022 naar 0,123%. Zo blijft de opbrengst ongeveer hetzelfde. Mensen zijn vaak bang dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de onroerendezaakbelasting. Dat is dus onterecht. De gemiddeld betaalde onroerendezaakbelasting stijgt met een inflatiecorrectie en niet met de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Rekenvoorbeeld Oost Gelre

Jaar WOZ-waarde woning X Tarief OZB Te betalen OZB
2022 € 280.000 0,133% 372,40
2023 € 310.000 0,123% 381,30
Stijging  10,7%   2,4%