Gemeente Oost Gelre succesvol bij subsidieaanvragen

18 oktober 2023
Nieuws

Ontwikkelingen aan Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde.

De provincie Gelderland draagt al jaren bij aan projecten in Oost Gelre vanuit het subsidieprogramma SteenGoed Benutten (SGB). De gemeente kon met de steun van de provincie van bijna 2 miljoen euro woongebieden vernieuwen. We hebben leegstaande gebouwen kunnen aanpakken. Door ze een nieuwe bestemming te geven, te veranderen, of zelfs af te breken en opnieuw te bouwen. Dat de gemeente hiermee succesvol is geweest, blijkt uit de evaluatie van het subsidieprogramma.  

Evaluatie aanpak 

In het coalitieakkoord “Ruimte voor Gelderland” 2015-2019 is de SGB als opvolger van het Impulsplan Wonen gekozen. Deze nieuwe aanpak bleek een goede manier om ontwikkelingen op beeldbepalende locaties in Gelderland mogelijk te maken. Maar ook om leegstand tegen te gaan. Het programma is over de periode 2019 tot en met 2022 geëvalueerd.  

Diverse projecten 

De gemeente is blij met de subsidieregeling en de meedenkende rol van de provincie. Door het beschikbare bedrag van maximaal € 500.000,- binnen de regeling kunnen gemeenten exploitatietekorten overbruggen. De subsidie zorgt voor een verbetering van het project of de openbare ruimte.  

Goed gebruik 

Uit de evaluatie blijkt dat Oost Gelre goed gebruik heeft gemaakt van dit subsidieprogramma. Zo heeft de gemeente de afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro aan provinciale gelden ontvangen. Hiermee is onder andere gerealiseerd: 

  • woningbouw Boerenbond Zieuwent 

  • woningbouw Van Ostadestraat 

  • woningbouw Hof aan de Dijkstraat 

  • nieuwbouw Integraal Educatief Kindcentrum 

  • Activiteitenplein centrum Lichtenvoorde. 

Ruim aandeel 

Oost Gelre heeft een deel van 12,5 procent in de gegeven subsidies uit het programma binnen heel Gelderland. Het deel binnen de Achterhoek is zelfs 45 procent. De gelden uit het SGB-programma hebben ook in de periode 2015-2018 bijgedragen aan projecten. Denk aan woningbouw Houtwal, Cultureel Centrum De Mattelier en Stadsbrouwerij Brouwersnös. De provinciale bijdrage was hierin ruim 1,4 miljoen euro.

SteenGoed Benutten 

SteenGoed Benutten is een programma van de provincie Gelderland. Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. De provincie helpt met dit programma gemeenten om deze te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken. Hier komen wonen, winkelen en werken samen.  

Herontwikkeling Pastoor van Arsschool 

Gedeputeerde Staten heeft op 10 oktober € 500.000,- subsidie gegeven aan de gemeente. Dit is voor de herontwikkeling van de leegstaande Pastoor van Arsschool en het aangrenzende fietscrossterrein in Lichtenvoorde. Er komt een duurzame en klimaatbestendig ingerichte woonwijk van 22 woningen waarvan 15 voor sociale huur. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Bijna de hele wijk wordt energieneutraal. De openbare ruimte wordt ook duurzaam en klimaatbestendig door de aanleg van een park en veel extra groen. 

In de nieuwe wijk wordt veel aandacht besteed aan natuur. Zo willen we een woonwijk bouwen waarin huishoudens prettig en klimaatbestendig kunnen wonen in een groene omgeving. In het eerste kwartaal van 2024 is de start van het bouwrijp maken van het terrein.