Gemeente Oost Gelre koopt Oude Papendijk 4 in Groenlo

18 oktober 2023
Nieuws

Het plangebied aan de Oude Papendijk in Groenlo.

De gemeente heeft het plan om woningbouw te ontwikkelen op grond in de omgeving van de Oude Papendijk in Groenlo. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 november 2022 een voorkeursrecht gevestigd op de stukken grond van onder andere de Oude Papendijk 4 in Groenlo. Zo kon de gemeente de haalbaarheid van woningbouw in deze omgeving onderzoeken. 

Op 10 oktober besloot het college om de gebouwen en gronden te willen kopen. Dit werd mogelijk omdat de eigenaar de locatie te koop aanbood aan de gemeente, nadat het voorkeursrecht erop gevestigd was. Het college zal hiervoor een aankoopkrediet aanvragen bij de gemeenteraad.  

Wethouder Grondzaken en vastgoedbeleid Arjen Schutten is blij met de aankoop: “Met de aankoop van de gronden aan de Oude Papendijk in Groenlo zetten we een flinke stap in het proces om invulling te geven aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het is mooi om te ervaren dat de omgeving zich al erg betrokken voelt en mee wil denken in het proces van participatie.” 

Woningen Oude Papendijk Groenlo 

Ons bouwplan bestaat uit ongeveer 180 tot 220 woningen. Hiermee levert de gemeente een grote bijdrage aan de doelstellingen uit de Woonvisie 2023-2027. De gemeente werkt het woningbouwplan de volgende maanden uit tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners en omwonenden. 

Participatie met inwoners 

Inwoners die direct wonen of eigendom hebben aan de grens van het te ontwikkelen gebied, hebben een brief ontvangen. Binnenkort ontvangen ook inwoners die wat verder van het plangebied wonen een brief. In de brieven nodigen we hen uit om mee te denken. Ook staat in de brief hoe zij de verschillende stappen van het participatieproces (digitaal) kunnen volgen. 

Samenwerken met inwoners? 

In november 2023 stellen we samen met belanghebbenden het participatieplan vast. Daarna openen we een website over de woningbouw Oude Papendijk. Via deze website kunnen inwoners wensen en knelpunten doorsturen. Direct omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen hierover op tijd een brief. 

Planning 

Met deze wensen en knelpunten vanuit de inwoners plus de eisen vanuit de gemeente stellen we een concept-stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op. We willen deze conceptplannen in het eerste kwartaal van 2024 presenteren aan inwoners. Ook de aanpassing aan het bestemmingsplan presenteren we dan. De reacties op de plannen nemen we mee om een definitief stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan te maken. De definitieve plannen presenteren we dan opnieuw.  

Nog geen kaveluitgifte 

Hiervan is nu geen sprake. Wanneer dit wel aan de orde is, publiceren we dat op www.oostgelre.nl en op de gemeentepagina’s in de huis-aan-huis bladen. 

Meedenken en/of meer informatie?