Extra openbare zitting gemeentelijk stembureau op dinsdag 21 maart

21 maart 2023
Nieuws
Stemmen tellen

Stemmen tellen

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen gehouden voor het Waterschap Rijn en IJssel. De verkiezingsuitslag van Oost Gelre is overgebracht naar dit waterschap.

Bij het Centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel (Csb) is een melding binnengekomen over een mogelijke omissie in de tellijsten van de stembureaus Vincentiushuis (nr. 12) en Witte Paard (17), zoals door het gemeentelijk stembureau op donderdag 16 maart vastgesteld.

We gaan onderzoeken of dit vermoeden juist is. Daarom houdt het Gemeentelijk stembureau van de gemeente Oost Gelre vanmiddag een openbare zitting. U kunt deze bijwonen. De zitting wordt gehouden in het gemeentehuis in Lichtenvoorde op dinsdag 21 maart om 14.00 uur in de trouwzaal.