Extra gemeentelijke maatregelen bij stijgende energieprijzen

16 november 2022
Energiehulp
geld en thermostaat

Kom jij als inwoner of exploitant van een maatschappelijke accommodatie in de financiële problemen door de stijging van de energiekosten? Kijk dan of je in aanmerking komt voor onze tijdelijke subsidieregeling. Óf dat je een beroep kunt doen op ons Duurzaamheidsfonds. 

De energiekosten zijn de afgelopen tijd voor een grote groep enorm gestegen

Daarom heeft het Rijk diverse ondersteuningsmaatrelen in het leven geroepen. Denk aan de energietoeslag, de energiecompensatie en het energieplafond vanaf 1 januari 2023. Toch zijn er nog steeds huishoudens en maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen komen. Op 1 november heeft de gemeenteraad een pakket aan extra ondersteuningsmaatregelen goedgekeurd. De regelingen gelden van 1 november 2022 tot 1 juli 2023. 

  • Tijdelijke subsidieregeling van € 750.000 voor inwoners, en voor vereniging en stichtingen met eigen accommodatie
  • Duurzaamheidsfonds van € 1.500.000 voor vereniging en stichtingen met eigen accommodatie

Subsidieregeling voor inwoners

  • Heb jij een laag besteedbaar inkomen of een middeninkomen (inkomensgrens voor een alleenstaande € 3.100 bruto, voor een echtpaar: € 4.650 bruto)?
  • Zijn je energiekosten flink toegenomen?
  • Houd je maandelijks, na aftrek van vaste lasten, minder over dan € 300 (1-persoonshuishouden)? Voor elk extra gezinslid komt daar € 110 bij. 

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra subsidie.

Duurzaamheidsfonds of subsidieregeling voor verenigingen en stichtingen met eigen (sport)accommodatie

Binnen onze gemeente hebben veel verenigingen en stichtingen een eigen accommodatie, bijvoorbeeld een dorpshuis. Ook voor veel van deze organisaties geldt dat zij de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd kunnen opvangen vanuit hun financiële reserves. Daarom willen we het verduurzamen van hun accommodaties stimuleren. Verduurzamen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt, en daarmee ook de energiekosten. Voor het verduurzamen kunnen exploitanten een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds.

In beeld brengen van duurzaamheid gebouw met duurzaamheidsscan
Om te beoordelen of een gebouw (zinvol) verduurzaamd kan worden, moeten exploitanten met een eigen accommodatie een duurzaamheidsscan overleggen. Die kan 2 uitkomsten hebben:

  1. Uit de scan blijkt dat er besparingsmogelijkheden zijn. Ook moet uit de scan blijken wat het rendement daarvan is. Voor de uitvoering van maatregelen kunnen exploitanten mogelijk een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds. Dat is een renteloze lening. De maximale looptijd van de lening is gekoppeld aan de technische levensduur van de maatregel. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen geldt een levensduur van 20 jaar.
  2. Het gebouw is al duurzaam, of het is niet zinvol om het gebouw nu te verduurzamen (bijvoorbeeld omdat er binnen een paar jaren een grote verbouwing aankomt). In dat geval kun je een beroep doen op een subsidieregeling.

Subsidieregeling voor exploitanten van commerciële (sport)accommodaties 

Er zijn ook exploitanten van commerciële (sport)accommodaties, die een (deel van een) accommodatie op urenbasis beschikbaar stellen aan verenigingen voor sportieve, sociale en/of culturele activiteiten. Ook zij kunnen bij sterk gestegen energiekosten een beroep doen op de subsidieregeling

Vrijstellingen gemeentelijke lasten voor ondernemers

Ook ondernemers gaan we ondersteunen, door een aantal lokale lasten voor hen te verlagen, zoals we ook tijdens de coronacrisis gedaan hebben. We heffen ook in 2023 geen precariobelasting en geen reclamebelasting. Daarnaast blijven we ondernemers actief informeren over de verschillende mogelijkheden om (versneld) te verduurzamen