Eigen bijdrage Wmo in 2024: € 20,60 per maand

27 december 2023
Nieuws

Vanaf 2024 verandert de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal€ 20,60 per maand voor hulp of ondersteuning. In 2023 was de maximale bijdrage € 19,- per maand.  

Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of u veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. Ieder huishouden betaalt in 2024 maximaal € 20,60 per maand.  

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage 

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2024 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand voor u samen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK. Kijk op het CAK of bel 0800 – 1925.