Een terugblik op een jaar wethouderschap: Arjen Schutten

05 juli 2023
Nieuws

Wethouder Arjen Schutten.

Deze maand is het een jaar geleden dat het huidige college van B&W in Oost Gelre aan de slag ging. Jos Hoenderboom en Bart Porskamp deden in het vorige college al ervaring op in deze functie. Arjen Schutten en Ellen Dusseldorp-Ribbers sloegen als wethouder een nieuwe weg in hun carrière in. Hoe kijken zij terug op hun eerste jaar wethouderschap? Deze week de terugblik van Arjen Schutten. Volgende week de terugblik van Ellen Dusseldorp-Ribbers.

Arjen, hoe heb jij jouw eerste jaar als wethouder ervaren?

“Als erg leerzaam en verrijkend. Het jaar is voor mijn gevoel heel erg snel voorbij gegaan. Ik heb in deze periode veel nieuwe mensen ontmoet en ben hierdoor in de gelegenheid geweest om met inwoners van de gemeente te praten over wat hen bezighoudt, zowel zakelijk als privé. Het maken en onderhouden van deze verbindingen vind ik mooi. Daardoor voelt het vaak niet eens als werk. Deze rol past me goed en ik heb nog geen moment spijt van mijn keuze.”

Hoe heeft jouw omgeving gereageerd op deze nieuwe rol?

“Gelukkig heel erg positief. Sommige mensen vonden het verrassend dat ik voor het wethouderschap koos, maar heel veel personen vinden het achteraf ook bij me passen. In de eerste maanden was het even zoeken naar een manier hoe hiermee om te gaan, maar dat gaat nu prima. Dat komt mede doordat ik dicht bij mezelf blijf. Mensen die mij al langer kennen, weten dat ik sta voor verbinding en samenwerking. Ik merk dat mijn omgeving, vanuit het dorp en de buurt waar ik woon, dat erg waardeert.”

Heeft het thuisfront dit ook zo positief ervaren?

“Mijn vrouw Henriëtte en onze drie kinderen, Joanne, Thijs en Ellis, leven erg mee. Wat er gebeurt in Oost Gelre en waar ik me mee bezighoud, is ook voor hen anders gaan leven. Henriëtte luistert bijvoorbeeld wel eens mee als ik een interview geef op de radio en geeft me dan wel eens een tip om iets niet te vergeten. Dat is heel leuk om te ervaren. De kinderen vinden het mooi dat ik doe wat ik leuk vind. Het gezin zorgt ervoor dat ik ‘gewoon’ Arjen blijf. En mocht dat een keer niet zo zijn, dan houden ze me wel een spiegel voor.”

Heb je nog wel een goede balans tussen werk en privé?

“Ja, dat zeker. Dat kan ik gelukkig wel goed scheiden. Ik merk wel dat dat dit meer met elkaar verweven is, maar dat is prima. Wel probeer ik structureel vrije tijd in te plannen om te ontspannen, zoals wandelen, zwemmen, fietsen en voetballen.”

Wat heeft het wethouderschap voor jou veranderd?

“Ik was, zoals wellicht enkele anderen met mij, voorheen wel eens kritisch naar de handel en wandel van de gemeente en haar medewerkers. Nu mag ik als wethouder acteren tussen de gemeentelijke organisatie en de samenleving in. Dat is een plek in de organisatie die mij goed ligt. Ik begrijp nu beter hoe een ambtelijke organisatie werkt en dat deze ook uitdagingen kent. Verder ben ik me meer bewust dat we onze communicatieve vaardigheden moeten blijven ontwikkelen en duidelijk moeten zijn in wat we willen en kunnen.”

Hoe is de verstandhouding met collega’s, inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad?

“Ik heb de indruk dat de verstandhouding erg goed is. Over het algemeen ben ik erg gesteld op het maken en onderhouden van verbindingen en dit helpt mij enorm. Daarbij heb ik de overtuiging dat je veelal terugkrijgt wat je zelf geeft. Door veel geduld, een luisterend oor en vooral door niet te oordelen, begrijp ik mensen en situaties over het algemeen goed. Dat werkt in mijn voordeel. Maar ik besef dat ik het afgelopen jaar in een goedlopende organisatie ben gestart en tot op heden geen harde noten heb hoeven te kraken in mijn portefeuille, dat scheelt ook.”

Waar ben je tot nu toe het meest trots op na een jaar in jouw rol?

“Dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan onze samenleving. Een plek waar mensen zich thuis voelen en waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Ondanks veel grote vraagstukken, slagen we daar als gemeente goed in. Verder ben ik trots op mijn verbindende rol.”

Wat zijn jouw doelen voor de komende periode?

“Sowieso wil ik het stabiele financiële beleid voortzetten en met elkaar zorgen voor voldoende betaalbare woningen in elke kern voor diverse doelgroepen. Ook weten we allemaal dat de ruimte om ons heen steeds schaarser wordt. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat we goed moeten nadenken hoe we die schaarse ruimte het beste kunnen inzetten. Daar wil ik de komende periode, net als afgelopen jaar, graag aan bijdragen!”

>> Volgende week leest u hier de terugblik van wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers.