Een gezond en vitaal Oost Gelre!

27 januari 2023
Nieuws

Jos Porskamp, beweegmakelaar Oost Gelre

Op 31 januari staat het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport op de agenda van de Raadscommissie. Het doel van dit plan is samen met onze inwoners te werken aan een gezond en vitaal Oost Gelre. In onze gemeente streven we naar (kennis over) een gezonde leefstijl voor al onze inwoners. Het beleidsplan is een onderdeel van het beleidsplan Mens & Samenleving 2023 – 2026.

Een gezonde leefstijl voor onze inwoners

Wethouder Zorg en Participatie Ellen Dusseldorp: “Het grootste goed van de gemeente zijn onze inwoners. We vinden het belangrijk dat inwoners gezond zijn en een gezonde leefstijl hebben. Het kan bepalen hoe je je voelt, lichamelijk en geestelijk. Een gezonde leefstijl zien we als basis voor het gezond opgroeien en vitaal ouder worden in Oost Gelre. Sport en bewegen, en de preventieve werking ervan, spelen een belangrijke rol bij onze gezondheid. We willen onze inwoners bewust maken van een gezonde leefstijl en de positieve gevolgen hiervan.”

Gelijke kansen op een gezonde leefstijl

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde kansen heeft op een gezonde leefstijl. Er zijn nog steeds verschillen in gezondheid, die te maken hebben met de sociaal-economische situatie en/of migratieachtergrond van inwoners. De gevolgen van deze verschillen zijn groot. Daarom willen we de verschillen kleiner maken.

Verenigingen zijn onderdeel van de sociale basis van de gemeente Oost Gelre

Wethouder Sport Bart Porskamp: “Een goede sociale basis is een belangrijk onderdeel van gezondheid. Sport en bewegen kunnen daaraan bijdragen. De gemeente Oost Gelre kent een rijk verenigingsleven. Er zijn bijvoorbeeld bijna 100 sportverenigingen actief waar veel inwoners wekelijks sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. Dit draagt bij aan die sociale basis.”

De gemeente wil ervoor zorgen dat verenigingen vitaal en gezond blijven, zodat inwoners altijd elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zonder te letten op lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. De gemeente Oost Gelre is een Regenbooggemeente en inclusiviteit is een belangrijke waarde.

Gezamenlijk uitvoeringsplan

Om de doelen uit dit beleidsplan te halen, voeren we verschillende projecten en activiteiten uit. Het plan staat op de agenda van de raadscommissie op 31 januari en de gemeenteraad op 14 februari. Zodra de raad het plan vaststelt, werken we een uitvoeringsprogramma uit. Hierbij betrekken we onze samenwerkingspartners.