help-support iconEen ander machtigen

Op woensdag 15 maart 2023 van 07.30 tot 21.00 uur kunt u stemmen. De leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen worden dan gekozen. Stemmen doet u op een stembureau. Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet een volmacht.

Onderhands

Wat u moet weten

 • Via uw stempas kunt u iedereen die in Oost Gelre woont en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen, zonder tussenkomst van de gemeente.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij niet kunnen stemmen.

Hoe werkt het?

 • Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf.
 • U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn eigen legitimatiebewijs.

Schriftelijk

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

Wat u moet weten

 • Voor de Provinciale Statenverkiezingen moet degene die u machtigt ook in de provincie Gelderland wonen en zelf kiesgerechtigd zijn. 
 • Voor de Waterschapsverkiezingen moet de gemachtigde ook in het Waterschap Rijn en IJssel  wonen en ook kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. 
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Hoe werkt het?

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met (één van) onderstaande pdf-formulieren. U stuurt het formulier naar de burgemeester van de gemeente waar u op 30 januari 2023 woont. U kunt de machtigingsformulieren ook aanvragen op het gemeentehuis.
 • U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen.
 •   Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.