Droge zomer 2022 oorzaak kap gemeentelijke bomen

17 november 2022
Nieuws
tekening van boom waarvan de helft dood is

In Oost Gelre staan ongeveer 43.000 gemeentelijke bomen. Een aantal bomen heeft het helaas opgeven. Dat komt door de (opnieuw) droge zomer van dit jaar. Daarom moeten we jammer genoeg tot kap van 98 bomen overgaan. Wel planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug.

Toezichthouders van de Afdeling Ruimte & Economie houden de bomen het hele jaar door goed in de gaten. Zij hebben helaas van een hele serie bomen binnen de gemeentegrenzen geconstateerd dat ze dood of zeer slecht zijn. Daardoor vormen ze een gevaar voor de omgeving, of ze kunnen dit na verloop van tijd gaan doen. Deze bomen moeten we kappen. Daarvoor hebben we een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend of een melding gedaan. Het gaat in totaal om 93 dode en slechte bomen.

Vergunning / bezwaar / melding

Voor de te kappen bomen buiten de bebouwde kom hebben we vergunning verleend. Hier kunt u bezwaar tegen maken. Dat kan tot 18 december 2022. Voor de bomen die binnen de bebouwde kom welke niet op de lijst van ‘Bijzondere bomen’ zijn vermeld, volstaat alleen een meldingsplicht. U kunt hiertegen geen bezwaar maken. Overigens is een aantal bomen al gekapt (noodkap) vanwege het acute gevaar dat ze opleverden.

Lijst met te kappen bomen

Onderaan deze pagina vindt u een lijst met de 98 te kappen bomen en de locaties.

Starten kap / herplant bomen

Het is de bedoeling dat we januari 2023 starten met de kap. Dat gaat door tot half maart 2023. Daarna planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Als dit niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar dit wel kan. 

Heeft u vragen over de procedure of over de te kappen bomen? Bel of mail gerust

U kunt contact opnemen met Marvin Hendriks van de Afdeling Ruimte & Economie. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35 of via e-mail: m.hendriks@oostgelre.nl.

Lijst met te kappen bomem

Plaats Locatie Aantal Soort
Groenlo Boompjeswal nabij oorlogsmonument 1* Treurwilg
Groenlo Deken Hooijmansingel 1* Kastanje
Groenlo Lievelderstraat 50 1* Metasequoia
Groenlo Marskramer 1 1* Eik
Groenlo Rotonde Borculoseweg, Ruurloseweg 1* Zuileiken
Groenlo Rotonde Borculoseweg, Ruurloseweg 1* Zuileiken
Groenlo Thorbeckestraat 1* Malus
Groenlo Voor Joodse begraafplaats 1 Eik
Groenlo Vredenseweg 116 - 118 1 Amerikaanse eik
Groenlo Widikunstraat 25 1* Liquidambar
Groenlo Willem Alexanderhof 15 1 Denneboom verwijderen staat in steegje
Groenlo Zilversmid (begin vanaf Ruurloseweg) 1* Prunus
Groenlo Zilversmid t.h.v. 47 1* Ulmus hollandica
       
Harreveld Nicolaasweg 49 Betula
Harreveld Varsseveldseweg (paralellweg na Schotman richting harreveld) 4 Betula
       
Lichtenvoorde Bronckhorststraat 1* Linde
Lichtenvoorde Eschpark 1* Plataan
Lichtenvoorde Eschpark 1* Plataan
Lichtenvoorde Koolmansdijk/Koemaatsdijk (op kruising) 1 Betula
Lichtenvoorde Martin Leliveltstraat 31  1* Aesculus Hippocastanum
Lichtenvoorde Mozartstraat 1* Gleditsia triacanthos
Lichtenvoorde Oude winterswijkseweg t.h.v. nr. 19 2 Quercus en Betula
Lichtenvoorde Roerdomp 1* Aesculus
Lichtenvoorde Storckhorsterdijk nabij Landmeter Wittweg 2 Betula
Lichtenvoorde Tongerlosestraat 1* Aesculus x Carnea
Lichtenvoorde Tongerlosestraat 1* Aesculus x Carnea
Lichtenvoorde Van Reasfeltstraat 2* Magnolia
Lichtenvoorde Waterhoen 2* Paardenkastanje
Lichtenvoorde Waterhoen 1* Aesculus
Lichtenvoorde  Van Raesfeltstraat 25 1* Magnolia kobus
       
Lievelde Landmeter Wittweg 1 Eik (boom ernaast checken; wellicht 2 bomen)
Lievelde Zwolseweg 2 1 Eik
       
Marienvelde Veldweg 4    
Marienvelde Verdelingsweg t.h.v. 4 1 Betula pendula
Marienvelde Verdelingsweg t.h.v. 4 1 Betula pendula
Marienvelde Waalderweg (perceel tussen nrs. 27 en 35) 1 Walnoot
       
Vragender Gasteveldsdijk 1 Robinia pseudoacacia
Vragender Gasteveldsdijk 1 Robinia pseudoacacia
Vragender Gasteveldsdijk 1 Betula pendula
Vragender Gasteveldsdijk 1 Fagus sylvatica
       
Zieuwent Grensweg 4 1  
Zieuwent Kunnerij 1 Quercus robur
Zieuwent Nijlandsdijk 1 1  
       
Zwolle Boerijendijk 1 Fraxinus
       
    98  

* Dit betreffen locaties binnen de bebouwde kom waarvoor een kapmelding volstaat. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.