Wmo- Woonvoorzieningen

Dagelijkse belemmeringen in en om de woning kunnen leiden tot grote problemen. Voordat aanpassingen in de woning voor vergoeding in aanmerking komen, wordt eerst beoordeeld of er andere oplossingen zijn. Ook bekijken wij of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Lukt dat niet, dan zijn aanpassingen mogelijk. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning een grote rol.

Wat is er mogelijk?

Soms kunnen belemmeringen in een woning met eenvoudige aanpassingen worden opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beugel bij douche of toilet. De aanschaf van dergelijke voorzieningen zijn in het algemeen voor eigen rekening. Voor  advies en ondersteuning hierbij kunt u een beroep doen op een vrijwillige woonconsulent. Samen met de woonconsulent wordt bekeken welke (eenvoudige) veranderingen in een woning het dagelijks leven gemakkelijker en veiliger kunnen maken. U kunt via het Wmo-loket met een vrijwillige woonconsulent in contact komen.

De eigen verantwoordelijkheid speelt bij woonvoorzieningen een grote rol. Als u bijvoorbeeld 65 bent en de badkamer gaat renoveren, wordt verondersteld dat u – ook al zijn er nog geen beperkingen – rekening houdt met het gegeven dat u een dagje ouder wordt. Dat betekent dat u dan aan een douche moet denken in plaats van uitsluitend een bad. Ook hier kan een vrijwillige woonconsulent u adviseren.

Bij meer complexe aanpassingen zoals het aanbrengen van een traplift of een verbouw of aanbouw, beoordelen wij eerst of verhuizen naar een (goedkoper aan te passen) andere woning mogelijk is. Soms is dan via het Wmo-loket een financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten mogelijk.

Bij het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt rekening gehouden met de mate waarin de verhuizing te verwachten of te voorzien was. Bij een te verwachten of voorzienbare verhuizing kennen wij in principe geen tegemoetkoming toe. Vele verhuizingen zijn als algemeen gebruikelijk te beschouwen, ook los van de beperking die men heeft. Te denken valt aan verhuizingen van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte en een verhuizing van senioren naar een kleinere woning omdat de eengezinswoning te bewerkelijk is geworden. Ook bij verhuizing vanuit zelfstandige woonruimte naar een AWBZ-instelling wordt geen financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend.

Bij noodzakelijke verbouw of aanbouw kunt u een eventuele omgevingsvergunning bij de afdeling Omgeving van onze gemeente aanvragen. Kijkt u voor meer informatie hierover bij Omgevingsvergunning voor bouwen.

Waar kan ik terecht?

Voor informatie op het gebied van woonvoorzieningen kunt u terecht bij het Wmo-loket.
Bekijk de adressen en openingstijden van het Wmo-loket.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Als u bij het Wmo-loket voorzieningen aanvraagt gaat dit volgens een vaste werkwijze. Om te beginnen belt u met het Wmo-loket om u te oriënteren. Of u komt langs. U kunt voor het melden van uw vraag of het probleem dat u ervaart ook gebruik maken van het Wmo-contactformulier. Na ontvangst van dit formulier neemt een consulent van het Wmo-loket binnen twee weken contact met u op. Samen met u gaat de Wmo-consulent op zoek naar oplossingen voor het probleem. Daarbij doet de Wmo-consulent een beroep op uw eigen kracht en die van uw omgeving.
Soms is het probleem al opgelost met hulpmiddelen die snel beschikbaar zijn zoals een losse douche of toiletstoel via de tijdelijke uitleen. Wanneer dit niet zo is dan worden samen met u de mogelijkheden besproken voor het indienen van een aanvraag voor een voorziening. Soms kunt u direct een aanvraag doen tijdens het gesprek.

Heeft u niemand in uw omgeving die bij het gesprek kan zijn en wilt u het gesprek niet alleen voeren? Dan kan een vrijwillige (ouderen)adviseur of iemand van MEE Oost-Gelderland u ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis. Het Wmo-loket kan u meer over deze mogelijkheden vertellen.

Voor het melden van uw vraag of de problemen die u ervaart, gebruikt u het online Wmo-contactformulier.
U kunt het Wmo-contactformulier ook downloaden en printen: Wmo-contactformulier (pdf – 122 kB).

Na invulling kunt u dit formulier afgeven bij het Wmo-loket in Groenlo of Lichtenvoorde.
Ook kunt u het formulier opsturen per post naar het Wmo-loket. Het postadres voor beide is: gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Wat kost het mij?

Voor woonvoorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Daarbij geldt dat u nooit meer betaalt dan de kostprijs van de voorziening inclusief onderhoudskosten.
Hoe hoog uw eigen bijdrage is wordt berekend door het CAK. Zij gebruikt daarvoor gegevens van de Belastingdienst. Het CAK int de eigen bijdrage ook. U krijgt daarvoor rekeningen toegestuurd. 
U kunt uw eigen bijdrage uitrekenen op www.hetcak.nl of bellen naar telefoonnummer 0800 – 1925. Er is ook een folder van het CAK verkrijgbaar bij het Wmo-loket.