Wmo- Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor inwoners die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen dan onder begeleiding van een zorginstelling. De zorginstelling zorgt voor een woning, 24-uurs toezicht en begeleiding. De mate van de toezicht en begeleiding kan per persoon verschillen.
Bij beschermd wonen is het belangrijk dat de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd.

Waar kan ik terecht?

Voor informatie op het gebied van beschermd wonen kunt u terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre. Bekijk de adressen en openingstijden van het Sociaal Team.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Doetinchem. Hier werken consulenten Beschermd Wonen die voor de hele regio Achterhoek werken. Deze consulenten Beschermd Wonen zijn bereikbaar op werkdagen via tel. (0314) 37 73 77. Als u belt vraag dan naar ‘bureaudienst Beschermd Wonen’. 

Wat kost het mij?

Voor beschermd wonen moet u een eigen bijdrage betalen. Daarbij geldt dat u nooit meer betaalt dan de voor u berekende bijdrage per uur zorg.
Hoe hoog uw eigen bijdrage is wordt berekend door het CAK. Zij gebruikt daarvoor gegevens van de Belastingdienst. Het CAK int de eigen bijdrage ook. U krijgt daarvoor rekeningen toegestuurd.
U kunt uw eigen bijdrage uitrekenen op www.hetcak.nl of bellen naar het CAK, tel. 0800 – 1925. 
Heeft u een pgb dan wordt dit budget bruto uitbetaald. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage moet betalen!