Wijzigen naamgebruik

U kunt als burger een verzoek indienen als u voortaan wilt worden aangeschreven door de overheid met uw eigen achternaam of een combinatie van uw eigen achternaam met de achternaam van uw echtgenoot/echtgenote/partner.

Bent u gehuwd, gehuwd geweest of heeft u een partner dan wordt op uw schriftelijk verzoek de aanduiding van uw naamgebruik in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd. De gemeente is wettelijk verplicht binnen vier weken aan een dergelijk verzoek gevolg te geven. U ontvangt een brief waarin wordt meegedeeld dat de wijziging is doorgevoerd. Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek ontvangt u ook een brief met daarin de vermelding van de gronden.

Uw geslachtsnaam wijzigt door deze procedure niet. Het gaat er alleen om hoe u door de Nederlandse overheid aangeschreven wenst te worden.

U heeft  de keuze uit 4 mogelijkheden voor naamgebruik:

  1. alleen uw eigen achternaam;
  2. de achternaam van uw echtgenoot/echtgenote/partner - uw eigen achternaam;
  3. uw eigen achternaam - de achternaam van uw echtgenoot/echtgenote/partner;
  4. alleen de achternaam van uw echtgenoot/echtgenote/partner.

Er zijn twee mogelijkheden om uw verzoek tot wijziging naamgebruik bij de gemeente in te dienen;

  1. DigiD logo  Via het digitaal loket met uw DigiD gegevens

     

  2. Bij de balie Burgerzaken (legitimatiebewijs meenemen)

     

Er zijn geen kosten aan verbonden.

De wijziging van uw naamgebruik wordt door de gemeente automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden.