Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 biedt de gemeente de mogelijkheid om een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken buren onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk. Als iemand zich tijdens de jaarwisseling niet aan de afspraken houdt, spreken de buurtbewoners diegene daarop aan.

Hoe werkt het ?

Een van de buurtbewoners vraagt de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan bij de gemeente. Daarvoor gelden enkele Voorwaarden.
De initiatiefnemer kan de aanvraag online insturen. Bij de aanvraag voegt de initiatiefnemer de ingevulde handtekeningenlijst toe. De aanvraag kan tot 6 december 2019.

Lees verder bij Aanvragen.

Om de buurt te ondersteunen stelt de gemeente borden ter beschikking om de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te geven. Daarnaast zijn er posters beschikbaar die buurtbewoners achter het raam kunnen hangen. Meer informatie leest u bij Bijzonderheden.

Hoe vraag ik een vrijwillige vuurwerkvrije zone aan?

Een van de buurtbewoners vraagt de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan via het online aanvraagformulier.
Zorg als initiatiefnemer dat u de ingevulde handtekeningenlijst gereed hebt als digitaal bestand. Dit moet u bij het invullen van het formulier uploaden.

Hier kunt u de handtekeninglijst als PDF document downloaden en uitprinten:
Handtekeningenlijst vrijwillige vuurwerkvrije zone (pdf – 264 kB)

Heeft u de ingevulde handtekeninglijst digitaal beschikbaar? Start dan hier uw online aanvraag:
Aanvraagformulier vrijwillige vuurwerkvrije zone

De aanvraag voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone wordt beoordeeld aan de hand van de Voorwaarden.
Wat voor de deelnemers geldt en hoe u overtreders kunt aanspreken leest u bij Bijzonderheden.

Uitvoering

Na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de deelname. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over het ophalen van de borden en posters.
Voorwaarden voor uitvoering zijn:

 • De borden worden uiterlijk 30 december 2019 opgehangen en verwijderd voor 3 januari 2020.
 • De borden hangen niet op een plek waar zij het zicht op de openbare weg belemmeren voor auto’s, fietsers en voetgangers of gevaar veroorzaken.
 • De borden zijn opgehangen met tie-wraps aan lantarenpalen of verkeersborden zonder dat zij de zichtbaarheid van verkeersborden belemmeren.
 • De borden worden niet opgehangen aan bomen zodat ze gemakkelijk verwijderd kunnen worden zonder schade aan te richten.
 • Posters worden niet opgehangen aan de openbare weg.
 • De initiatiefnemer neemt deel aan een gesprek waarin het initiatief wordt geëvalueerd met de gemeente.
 • De borden worden weer ingeleverd bij de gemeente voor 18 januari 2020.

Wat kost het?

Een vrijwillige vuurwerkvrije zone kost u niks. De borden en posters worden gratis aan u ter beschikking gesteld.

Verzamelen deelnemers

De gemeente stelt borden en posters ter beschikking als voldoende bewoners in de zone hieraan willen deelnemen. Hiervoor hebben wij de volgende tips:

 • Maak afspraken met uw buren over het afsteken van vuurwerk.
 • Zorg dat bewoners in het gebied het eens zijn met de gemaakte afspraken. Dit is erg belangrijk om de vuurwerkvrije zone te doen slagen.
 • Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan rekening mee en leg afspraken niet op.

Het is ook mogelijk om een plek af te spreken waar juist wel vuurwerk afgestoken mag worden

Aanspreken overtreders

Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van overtreders. Hiervoor geven wij de volgende tips:

 • Spreek de persoon aan die het vuurwerk aan het afsteken is.
 • Wijs op de borden die de vrijwillige vuurwerkvrije zone aangeven.
 • Vraag of de persoon wil stoppen met het afsteken van vuurwerk.
 • Voorkom escalatie en leg je bij de situatie neer als de persoon toch vuurwerk blijft afsteken.

 

Een aanvraag moet aan het volgende voorwaarden voldoen:

 • De initiatiefnemer toont met een handtekeningenlijst aan dat bewoners binnen de zone het initiatief ondersteunen.
 • De initiatiefnemer heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld.
 • De initiatiefnemer heeft omschreven welke afspraken met de bewoners binnen de zone zijn gemaakt.
 • De initiatiefnemer doet de aanvraag voor 6 december 2019.

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Kempink, afdeling Publiek en Bestuur. Te bereiken via de mail s.kempink@oostgelre.nl, telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.