Vreemdelingenpaspoort

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.
Als men als niet-Nederlander met verblijfsvergunning naar het buitenland wil, heeft men een vreemdelingenpaspoort nodig.

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een nieuw reisdocument kunt u digitaal of telefonisch een afspraak maken. Voordeel is dat u onmiddellijk wordt geholpen.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een paspoort.

Voor het telefonisch maken van een afspraak en voor inlichtingen kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de balie Burgerzaken, tel. 0544 - 393535.

Een paspoort kunt u verder aanvragen bij de balie Burgerzaken.

 

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges reisdocumenten.
U moet de kosten bij de aanvraag betalen.

 

Bij vermissing of diefstal:

Bij verlies of diefstal van uw paspoort of identiteitskaart moet u de vermissing melden bij de gemeente. Zie hiervoor: vermissing reisdocument.
U hoeft dus niet meer naar de politie.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wie kan het aanvragen?

Iedere niet-Nederlander kan een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Een vreemdelingenpaspoort kan worden aangevraagd indien:

 • men niet-Nederlander is
 • men in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning
 • men geen paspoort van de eigen regering kan krijgen

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag moet u het volgende meenemen:

 • Geldig verblijfsdocument
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, zowel geldige als verlopen documenten. Documenten die niet meer geldig zijn worden ingenomen.
 • Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
 • Bent u uw huidige paspoort kwijt of is dat gestolen, dan maakt de gemeente samen met u een verklaring van vermissing op. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  U hoeft dus niet eerst naar de politie (zie Bijzonderheden).
 • Indien de aanvrager minderjarig is, moeten de ouders of gezaghouder schriftelijk toestemming geven.
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet een toestemmingsformulier van de curator worden bijgevoegd.
 • Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie vereisten voor een pasfoto).