Vreemdelingenpaspoort

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.
Als men als niet-Nederlander met verblijfsvergunning naar het buitenland wil, heeft men een vreemdelingenpaspoort nodig.

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een nieuw reisdocument kunt u digitaal of telefonisch een afspraak maken. Voordeel is dat u onmiddellijk wordt geholpen.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een paspoort.

Voor het telefonisch maken van een afspraak en voor inlichtingen kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de balie Burgerzaken, tel. 0544 - 393535.

Een paspoort kunt u verder aanvragen bij de balie Burgerzaken.

 

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges reisdocumenten.
U moet de kosten bij de aanvraag betalen.

 

Bij vermissing of diefstal:

De gemeente maakt samen met u een verklaring van vermissing op. U hoeft dus niet eerst naar de politie.
Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wie kan het aanvragen?

Iedere niet-Nederlander kan een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Een vreemdelingenpaspoort kan worden aangevraagd indien:

 • men niet-Nederlander is
 • men in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning
 • men geen paspoort van de eigen regering kan krijgen

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag moet u het volgende meenemen:

 • Geldig verblijfsdocument
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, zowel geldige als verlopen documenten. Documenten die niet meer geldig zijn worden ingenomen.
 • Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
 • Bent u uw huidige paspoort kwijt of is dat gestolen, dan maakt de gemeente samen met u een verklaring van vermissing op. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  U hoeft dus niet eerst naar de politie (zie Bijzonderheden).
 • Indien de aanvrager minderjarig is, moeten de ouders of gezaghouder schriftelijk toestemming geven.
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet een toestemmingsformulier van de curator worden bijgevoegd.
 • Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie vereisten voor een pasfoto).