Verhuizen

Een verhuizing geeft u maximaal 28 dagen voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing door aan de gemeente.

U verhuist naar of binnen de gemeente Oost Gelre
Wanneer u vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar de gemeente Oost Gelre, of als u verhuist binnen de gemeente Oost Gelre, moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente Oost Gelre.

U vertrekt naar een andere gemeente
Als u vanuit de gemeente Oost Gelre verhuist naar een andere gemeente dan moet u daarvan aangifte doen in de nieuwe gemeente. Uitschrijven in de gemeente Oost Gelre is niet nodig.

 

Hoe kan ik de verhuizing doorgeven?

U kunt dit op 3 verschillende manieren doen. Hieronder leggen we dit uit.

1. Digitaal met gebruik van DigiD.

DigiD logo  Geef nu online een verhuizing door (met DigiD)

 

Inwonen

Gaat u bij iemand inwonen, dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. De hoofdbewoner kan toestemming geven door:

  • in te loggen met zijn/haar DigiD. Dit moet hij/zij doen nadat u zelf bent ingelogd of
  • door een kopie van het identiteitsbewijs en een toestemmingsformulier van de hoofdbewoner te uploaden. Dit formulier kunt u scannen of er een duidelijke foto van maken en aan uw digitale aangifte toevoegen.
    Klik hier voor het toestemmingsformulier.

2. Schriftelijk via het aangifteformulier, dat u hier kunt downloaden en printen.

Aangifteformulier verhuizing (pdf - 122 kB)

U dient kopieën mee te sturen van de documenten die in de toelichting van het formulier worden genoemd. 
Gaat u bij iemand inwonen, dan vragen wij toestemming van de hoofdbewoner. Hij/zij kan die toestemming geven op het genoemde aangifteformulier verhuizing.

Zend het aangifteformulier met bijlagen naar:
Gemeente Oost Gelre
t.a.v. afdeling Burgerzaken
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

3. Persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis.

Wat moet ik meenemen?

Bij de aangifte van een verhuizing aan de balie moet u het volgende meenemen:

  • Uw legitimatiebewijs.
  • Gaat u bij iemand inwonen, dan moet u bij de aangifte zijn/haar schriftelijke toestemming meenemen, evenals een (kopie van een) legitimatiebewijs van die persoon.
  • Mocht tijdens de aangifte blijken dat er op het adres waar u zich wilt inschrijven nog iemand woont, dan kan u gevraagd worden een huur- of koopcontract te overleggen.
  • Ook bij kamerbewoning kan gevraagd worden een huurcontract te overleggen.

 

Wat moet ik nog meer weten?

Afvalinzameling

Als u vragen hebt over de aanwezigheid van afvalcontainers bij een bestaande of nieuwbouwwoning of appartement, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Rova, telefonisch bereikbaar onder nummer (0543) 54 54 54. Dat geldt ook voor vragen over een ander formaat of extra container.

Informatie over de gescheiden afvalinzameling, de route-indeling, de brengpunten en overige vragen over containers treft u aan in de Afvalwijzer, die u op de website van Rova kunt downloaden. Als u daar uw postcode en huisnummer invult, krijgt u de afvalwijzer die voor u van toepassing is.

Ook kunt u de afvalwijzer opvragen bij de klantenservice van ROVA.

Briefadres

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Informatie hierover vindt u op de pagina Briefadres.

Bewijs van uitschrijving

Wanneer u geen inwoner van de gemeente Oost Gelre meer bent en een bewijs van uitschrijving nodig heeft, kun u dit ook digitaal met uw DigiD aanvragen door gebruik van:
DigiD logo  het formulier "Verhuizing"
 

Bewijs van uitschrijving naar het buitenland

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland.

In de buurt van Oost Gelre ligt het RNI-loket in Doetinchem.
Via de link vindt u informatie over het aanvragen van een bewijs van uitschrijving.